e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:17

Yerli yazılımın desteğe ihtiyacı var

BTHaber’in telekomünikasyon ve bilişim sektörüne verdiği katkı son derece önemlidir.  Sektörümüzün önemli yayınlarından biri olan BTHaber’in bundan sonra da başarılı yayın hayatını sürdüreceğine inanıyorum. 1000.sayısı ile sektörümüzde kırılması güç bir rekora imza atmış bulunan BT haber 'e nice yeni rekorlar kıracağı başarılı  yıllar diliyorum.

YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş

Türkiye’de bilişim pazarı her yıl ortalama yüzde 14 büyüme gösteriyor. Sektörün önemli ihtiyaçlarının başında bugününü görerek, geleceğine ilişkin stratejilerin çizilmesi geliyor. Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre, 2013 yılında yazılım sektörünün, yaklaşık 6,8 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı. Türkiye'de yazılım yüzde 80 oranında katma değer sağlayan bir sektör haline geldi. Şirket bilançolarına yansıyan yazılım ihracat rakamı 690 milyon dolar seviyesine ulaştı. İnşallah 2023'te bu rakamı 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz, Sektörümüz şu anda 70 bin kişilik nitelikli istihdam üretiyor ve istihdam edilen insanların aldığı ücretler açısından yazılım sektöründekiler ikinci sırada yer alıyor. Yazılım sektörünün faaliyet karlılığı tüm sektörlerin faaliyet karlılığının neredeyse iki katı seviyesinde.

Bunun yanında bölge ülkelerinin Türkiye’ye ciddi bir ilgisi var ve rekabette avantajlı hale gelmemizin yolu da yazılım sektörüne yapılacak yatırımlardan geçiyor. Sektör şirketleri olarak pazarın büyümesini istiyoruz ancak bunun için birtakım desteklere ihtiyaç duyuyoruz.

Yerli yazılımlar ve uygulamaların, yerli yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve platformlarının özendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve platformların,  Ar-Ge destek mekanizmalarının kolaylaştırılması, yazılım ve yazılım platformları üreten firmaların teknoloji bölgeleri muafiyetlerinden yararlanabilmeleri sağlanmalı. Bu konuda ana problem; yerli yazılım olarak kamuya ihaleye girip yazılım vermeye kalktığımız zaman bizim ürünümüz ürün olarak kabul edilmiyor. Ama yabancının ürünü kutu olarak kabul ediyor. Bu konudaki beklentilerimizi ise şu şekilde sıralayabiliriz:

-Çalışan sadakatine çözüm getirilmesi için çalışanlarla 5 yıla varan bağlayıcı sözleşmeler yapılması,

-Sektöre faydalı olacaksa yabancı kökenli yazılım uzmanlarına kolay bir şekilde çalışma izninin verilmesi,

-Kamunun gerekmediği sürece yazılım geliştirmemesi, buna karşın özel sektörden yazılım sipariş etmesi,

-İstihdam ve ara eleman sıkıntısının çözümü için meslek liselerinin ve ilgili üniversitelerin firmalarla ilişkilendirilmesi,

-Yerli yazılımcıların devlet teşvikleri ile ilgili farkındalığın artırılması,

-Yazılım akreditasyon merkezi kurulması,

-Yerli yazılım ihracatının artırılması için tedbir alınması,

-Sektördeki küçük şirketlerin birleşerek güç birliği yapmalarının sağlanması,

-Teknoparklar yerine yazılım firmalarına yerinde destekler verilmesi, tüm yazılım üreticilerinin vergiden muaf tutulması.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics