e-toplum 08 AĞUSTOS 2010 / 17:50

Yeşil bilişim raporu 2010

BTK, Yeşil Bilişim 2010 Raporu’nu yayınladı. Bu alanda bugüne kadar yapılan en önemli çalışmalar arasında nitelendirilen Yeşil Bilişim 2010 Raporu, gerek üreticileri gerekse tüketicileri daha duyarlı olmaya davet ediyor. Rapor, özellikle kamu kurumları ve işletmecilerin kullandıkları teknoloji altyapıları için de bazı yükümlülükler getirilmesini içeriyor.

IPCC (Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) çalışmaları küresel sera gazı emisyonunun 1970 yılından bu yana yüzde 70 arttığını gösteriyor. Küresel sıcaklık 1950’den beri yaklaşık 0,5:C arttı (14’ten 14,5’e), deniz seviyesi aynı dönemde 10 cm yükseldi ve kuzey kutbundaki kar tabakası 2 milyon km azaldı. Bilişim sektörü, toplam karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 2’sine denk geliyor ve bu oran giderek artıyor.
Hızlı bir biçimde yaşanan bu olumsuz değişim ülkeleri, politikaları ve teknolojiyi de yakından etkiliyor. Bu kapsamda bilişim sektörü de değişime uğruyor. Bu verilerden yola çıkan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Stratejik Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Yeşil Bilişim 2010 Raporu’nu yayınladı.
İklim değişikliği, bölgesel ve uluslararası politika ve uygulamalar, Türkiye değerlendirmesi ile öneri ve yol haritasının yer aldığı rapor, bu alanda bugüne kadar yapılan en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.
İklim değişikliği ve küresel ısınma konusu başta olmak üzere, insanoğlunun neden olduğu çevresel sorunlar konusundaki hassasiyetin uzun süredir artış eğilimi gösterdiğine değinilen raporda, olumsuz etkilerin azaltılması için özellikle sera gazı salınımlarının kontrol edilmesi ve belirli limitlerin altına çekilmesi yönünde uluslararası boyutta çaba harcandığına dikkat çekiliyor.
Raporda, bilişim sektörünün çevreye etkisi üç seviyede inceleniyor. Birinci seviye etkisi bilişim ürünlerinin tasarımdan üretime ve faaliyetinden yok edilmesine kadar hayat döngüsü boyunca çevreye doğrudan etkisini içeriyor. Doğrudan bilişim ve yaygın kullanımı ile ilgili çevresel konular bu kapsamda değerlendiriliyor. İkinci seviye etkisi ise bilişim teknolojilerinin iş ve günlük yaşamda kullanılması sonucu olarak ortaya çıkan süreç verimliliğindeki artış. Bilişim uygulamalarının, bilişim araç gereçleri tarafından tüketilen enerjinin kat kat fazlasının tasarruf edilmesi için kullanılma potansiyeli bulunuyor.
Üçüncü seviye etkisi ise sistemsel etki ve uzun dönemde ortaya çıkan etki. Uzaktan çalışma, telekonferans, akıllı taşıma sistemi, akıllı ölçüm ve akıllı bina tasarımları gibi uygulamalarda bilişimin sağladığı verimlilik avantajını kullanan insanların ve toplumların davranış kalıplarının değişmesini içeriyor.
Yeşil Bilişim Strajesi belirlenmeli
Yeşil Bilişim 2010 Raporu’nda yer alan öneriler bölümünde ise “Yeşil Bilişim Stratejisinin” belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Genel politika önerileri kısmında dikkat çeken bazı başlıklar ise şunlar:
- Kullanılacak bilişim cihazlarında aranacak yeşil bilişim özelliklerinin olması
- Yeşil ekonominin temellerinin atılması ve küresel ekonomik kriz ile mücadelede çevreci ekonominin canlandırılması
- Çevreci bilişim ve bilişim uygulamaları için Ar-Ge ve yenilikçilik teşviklerinin ve fonlarının oluşturulması
- Devlet alımlarında yeşil bilişim koşulunun gözetilmesi
- İşletmecilere kullandıkları cihaz ve altyapılar ile sundukları hizmetlerde yeşil bilişim önceliklerini takip etmeleri için yükümlülükler getirilmesi
- Bilişim sektörüne özgü “Sera Gazı Envanter Çalışması” yapılması
- Bilişim cihazlarından ortaya çıkan salınım miktarının ölçümlenmesi
- Bilişim teknolojilerinin katkısıyla azaltılabilecek sera gazı salınım miktarı belirlenmesi

Genel politika önerilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınabilecek önlemlere de değinilen rapordan bazı önlemler şunlar:
- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yeni bilişim ekipmanları satın alımı esnasında belirlenen karbon salınımı standartlarını gözetmesi,
- Karbon salınımını azaltacak uygulamaların belirlenmesi ve tüm kurumlar tarafından uygulanması:
Bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlar için
- Aktif ekran koruyucularının kaldırılması
- 5 dakika içinde kullanılmaması durumunda bekleme konumuna geçmesi
- Ofis saatleri dışında bilgisayarların kapatılması
- Artık ihtiyaç duyulmayan ancak çalışır durumda olan cihazların gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi
- Düşük enerji tüketen işlemcilerin ve verimli güç kaynaklarının tercih edilmesi
Diğer ofis ekipmanları için:
- Ofis saatleri dışında yazıcı, faks makinesi gibi cihazların kapatılması ya da kullanılmadığı zamanlarda enerji tasarruf moduna ayarlanması,
- Yazıcıların varsayılan olarak arkalı önlü ve siyah beyaz çıktı alacak şekilde ayarlanması.
- Yazıcı sayısının azaltılması
- 2030 yılı itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan bilişim ekipmanlarının karbon salınımını en aza indirerek “Karbon Nötr” bir sektör haline gelmesi.
ETİKETLER : featured Sayı:783
YORUMLAR
Gülceren 09 AĞUSTOS 2010 / 17:41 0 0
Uygulanabilirliğinin fazla olması dileğiyle,,,

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics