e-toplum 20 MAYIS 2013 / 08:04

Yetkin istihdamın buluşma noktası bilişim

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği mesleki standartlar için sertifika başlıkları oluşturuyor ve sınava giriş olanağı sunuyor.

Bilişim sektöründe istihdam kalitesi kadar, bu istihdamın belli başlıklarda yetkinliğini de gözeten TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği, mesleki standartların oluşturulması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda bir tarafta sertifika başlıkları oluşturulurken, bir tarafta da bunlarla ilgili kapsamlı sınavlar hayata geçiriliyor. Sertifikalı elemanı istihdam eden işverene de destekler sunuluyor. Mesleki sınav ve bilgilendirme yapısı, Türk iş hayatına beklenen etkileri konusunda TÜBİDER Başkanı Erkin Fındık’a sorduk, bizimle tüm detayları paylaştı:

n TÜBİDER’in bilişim sektöründe başlattığı, yasal geçerliliği olan mesleki sınav ve belgelendirme süreci konusunda bilgi verir misiniz?
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyerek, 30’dan fazla sektörde Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini oluşturmaya çalışmakta. Dernek bu süreçte MYK tarafından Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri’nin hazırlanması ve mesleki bir sınav ve belgelendirme merkezi kurulması konusunda yetkilendirildi. Avrupa Birliği fonları ile desteklenen bu projede, İTO ve diğer bilişim STK’ları ile işbirliği içinde sektörle ilgili 28 ulusal meslek standardı ve 14 ulusal yeterlilik hazırlayarak Resmi Gazete’de yayınlanmasını da sağladı. TÜBİDER İktisadi İşletmesi; Mart 2013 sonu itibariyle Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve MYK tarafından sınav ve belgelendirme yapma konusunda akredite edilmiş ve resmi bir mesleki (VOC) sınav ve belgelendirme merkezi oldu. Şu anda Bilgisayar Donanım Elemanı ve Ağ Teknolojileri Elemanı meslek dallarındaki farklı seviyelerde sertifikasyon yapmaktayız.  Bu sertifikalar halen 15 bin soruya sahip bir veritabanı aracılığı ile her türlü teknolojik imkanlar kullanılarak güvenli bir ortamda yapılan IBT (Internet Tabanlı Test) ve uygulama sınavı sonucunda verilmekte. 15 Nisan’da başlayan sınavlara 10 Mayıs tarihine kadar 200 kişi girdi. Sertifika verdiğimiz mesleklere diğer bilişim mesleklerini de ekleyerek sektörün tümüne hitap eden bir sınav ve belgelendirme merkezi olmayı hedefliyoruz.

n Mesleki belgelendirmenin çalışanlara, işverenlere ve sektöre katkısı nedir?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmak. Mesleki belgeye sahip kişi AB ülkelerinde de denkliği belirlenecek bir belgeye sahip olacak ve hangi konularda yetkin olduğunu elindeki belge ile işverene kanıtlayabilecek. İşveren işe alacağı kişiyi elindeki belgeye ve belgeye konu olan yetkinliklere bakarak daha kolay seçebilecek ve meslek belgesine sahip kişileri çalıştırması durumunda devletin sağladığı çeşitli teşviklerden yararlanabilecek. Örneğin 6 aydır işsiz olan ve meslek belgesine sahip bir kişinin işe alınması durumunda, SGK işveren payı 4 yıl süre ile işsizlik sigortası fonundan karşılanmakta.

n Sertifikaların üniversite diploması ile bir tutulacağı, hatta belki de onların yerine geçeceği kaygısı hakkındaki görüşleriniz neler?
Sorun budur; ayrıca bilimsel olarak bir bireyin örgün eğitim boyunca aldığı bilgi beceri ve yetkinliklerin tüm hayatı boyunca aldıklarının yüzde 25-30’u olduğunu biliyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi herhangi bir mühendislik diploması yerine geçmediği gibi, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları diplomalarının hiçbiri de Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçemez.
Türkiye’de yüzlerce meslek lisesi ve meslek yüksek okulu bulunduğunu ve bu eğitim kurumlarından mezun olanların kolaylıkla iş bulamadıklarını görüyoruz. Bu durumun sebeplerinin başında iş arayanların sahip olduğu yetkinliklerin işverenlerin iş gücü profillerine uygun olmaması ve meslek liselerinden mezun olanların çoğunun kendi alanında çalışmayı hedeflememesi gelmekte. Kaynaklarımızı ve insanlarımızı heba ettiğimizi, ekonomiye ciddi katma değer oluşturması gereken bilişim alanında bunu başaramadığımızı görüyoruz. Bu sebeple, tüm bilişim mesleklerinde tarafsız ve doğru bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle çalışabilen, kalite güvencesi sağlanmış adil bir ‘Bilişim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ oluşturma çabası içerisindeyiz.

Sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleşiyor

Sınavlar İstanbul Mecidiyeköy’deki dernek merkezinde yapılıyor. Çok yakında Anadolu’da da sınav açılacak. Sınavlar ile ilgili her türlü bilgiye  www.voctest.org adresinden ulaşılabilir. Sınav ücretleri KDV dahil 320 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Sertifikasyon sınavları iki aşamalı. Birinci aşama 15 bin soruyu içeren bir soru bankasına dayalı bilgisayar karşısındaki bir testi içeriyor. İkinci kısım Ulusal Yeterlilikler ile belirlenmiş olan performans testi. Bu testte katılımcılardan; mesleğe ait Ulusal Yeterlilikler ile belirlenmiş bir uygulamayı gerçekleştirmesi, örneğin bir bilgisayar montajı yapması istenmekte. Sınavların zor olmadığını belirten Erkin Fındık, şunları kaydetti:
“İlgili mesleği yürüten kişilerin rahatlıkla verebileceği sınavlar bunlar. Sınava giren 200 kişinin yaklaşık yarısı belgeyi almaya hak kazandı. Sınavı geçemeyen kişi sadece geçemediği bölüm için 1 yıl içinde 2 kez daha ücretsiz sınava girebiliyor. Sınava giren kişilerin önemli bir çoğunluğunun sertifika alabileceğini söyleyebiliriz.”
ETİKETLER : Sayı:922

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics