Yazarlar Edip Emil Öymen 29 KASIM 2015 / 15:16

Ar-Ge yüzde 1 oldu

GSYH içindeki Ar-Ge oranımız nihayet % 1 oldu. Hatta, tam rakamıyla % 1.01. Böylece psikolojik bir eşiği aştık. Şimdi sırada % 2 var hedef olarak.
 
TÜİK’in “2014 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarına göre: Ar-Ge harcaması 2014’ta, bir önceki 2013’e göre % 18.8 arttı, 17 milyar 598 milyon TL oldu. Ar-Ge harcamalarının % 49.8’i ticaret, % 40.5’i yüksek öğretim, % 9.7’si kamu kesiminden...  
 
Şimdi, “Yüzde 2”ye gidecek yolda, bütün ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ölçütlerimizi AB’nin önerdiği gibi “yeniden” düşünmezsek, değiştirmezsek, yüzde 2 için de 10 yıl daha bekleriz: Çünkü, “Türkiye’nin Araştırma ve İnovasyon Performansı Ülke Profili 2014” hesapları bunu gösteriyor. Veri toplama ve analizindeki mecburi gecikmeler nedeniyle, aşağıdaki veriler 3 yıl eski olsa bile biz durumu zaten biliyoruz. (Research and Innovation Performance in the EU 2014).
 
*2002-2012 arasında yüksek ve orta teknolojinin ticari denge içindeki payı bizde % -3.1 (eksi) olmuş. AB ortalaması % 4.2.
 
*Aynı dönemde bilimsel ve teknolojik ilerleme ortalaması bizde % 6.7. AB’de 47.8.
 
*Bilgi yoğun hizmet ihracatının toplam hizmet ihracatı içindeki payı bizde % 7.1 olmuş. AB’de 45.3.
 
*Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam (15-64 yaş grubu toplam istihdama oranı) Türkiye % 1.2. AB’de bu oran % 13.9.
 
*Ekonominin bilgi yoğunluğu bizde % 19.5. AB’de 51.2. Bizim oran, Türkiye’nin katma değerli ürün üretmesine yeterli değil.
 
*Ürün ve işlem inovasyonu sağlayan KOBİ’ler (toplam KOBİ içindeki pay): Türkiye % 2.5. AB % 33.8.
 
Çok çalışmak lazım, çok!