Yazarlar Edip Emil Öymen 05 MART 2016 / 15:02

Bloomberg İnovasyon İndeksi 2016

Geçen yıl 50 ülke arasında 35’inci olan ülkemiz, bu yıl bir basamak aşağıda 36’ıncı sırada. Ama komşularımız kaliteli: Üst katta Luxembourg oturuyor. Alt katta Hong Kong. AB’nin dijital şampiyonu Estonya bile 34’üncü katta. Yani, “iyiyiz.”
Ama tabii, 50 katlı gökdelenin en üst katlarında hep aynı isimler: Güney Kore, Almanya, İsveç, Japonya, İsviçre... Bu katlarda oturanlar yerlerinden memnun, kımıldamaya niyetleri yok. Taa altlarda sokak seviyesinde ise Kazakistan, Arjantin, Fas, Tayland. Bunlara bakınca bizim durum “iyi” yani. Memnun olmalıyız. Klasik deyimle, “yerimizi koruyoruz.” 
İndeks 7 ölçüte dayanıyor. Ülkemiz, en iyi puanı GSYH’de kişi başına düşen imalat sanayii katma değeri ölçütünden aldı: 50 içinde 20’inciyiz. Ama Ar-Ge yoğunluğunda 34’teyiz. Ar-Ge araştırmacı yoğunluğunda 44. Üretimde 41. İleri teknoloji yoğunluğunda 30. Üniversite eğitimine katılım ve mezunların istihdam oranlarında verimlilikte 38. Patent etkinliğinde (başvuru sayıları) yine 30. İndeks, patent sayılarına ve bu patentlerin hangi konularda alındığına bakmamış. Esas, onlara bakmak lazım.
Yine Bloomberg’in Şubatta yayınlanan Sefalet İndeksi’ndeki (Misery Index) yerimiz ilk 10 içinde 8’incilik. Geçen yıl da aynı sıradaydık.  En berbat durumda olan Venezuela, sonra Güney Afrika, Yunanistan. Bloomberg bu listeyi istihdam-işsizlik ve tüketici fiyatları, enflasyon gibi ölçütlere göre hazırlıyor.
 
 
ETİKETLER : 1062