Yazarlar Edip Emil Öymen 23 ARALIK 2017 / 06:00

Doç.Dr. Mustafa Akgül (1948-2007)

Erol Bilecik: Türkiye'de internetin gelişimi eğer bir kitap olsaydı, önsözü de sonsözü de ona ait olurdu... Serdar Kuzuloğlu: Türkiye’de internet adına hepimizin toplamından fazla emek veren Akgül Hocamız...
ODTÜ, Waterloo/Kanada, Delaware ve Kuzey Carolina/ABD üzerinden 1987’de Bilkent’e. 30 yıl hocalık. 69 yıllık bir ömür: İdealist, özgürlükçü, cesur aktivist. İnternet yaşamdır diyerek yaşamını internete adayan...
“Türkiye internetin neyi temsil ettiğini kavrayamadığı için, internetin gelişmesi, toplumsal yarar sağlanması, toplumu bütünleştirmesi, dünya ile rekabetin önemli aracı olarak kullanmaya odaklanamamış, daha çok tasarruf, ihracatı teşvik gibi parçalara odaklanmaya çalışmıştır. Bu nedenle, bütünsel, tüm paydaşları kapsayan, ortak aklı ortaya çıkaran katılımcı yapılar kuramamış ve ortaya çok parçalı, daha çok marjinal problemlere ve dar çıkarlara odaklanılmış ve sonuçta Türkiye gemisinin rotası Bilgi Toplumuna dönememiştir. Gates, Jobs, Zuckerman çıkartmak isteyenler, Twitter, Facebook ve Youtube’un kökünü kazımayı hedeflemişlerdir.” http://blog.akgul.web.tr/?p=399
“Ülkede bilişim, Bilgi Toplumu konularında bir dağınıklık söz konusu. Ülkemizde planlı, sistematik, kapsamlı ve tutarlı bir Bilgi Toplumuna yöneliş olduğunu söylemek mümkün değil. 2006-2010 kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı vardı, kimsenin haberi yoktu. Şimdi 2015-2018 Bilgi Toplumu Strajesi ve E-devlet Strateji ve Eylem Planı var. Türkiye gemisinin rotasını Bilgi Toplumuna döndürecek boyutta sahiplenme, yapılanma, program, ve çaba yok. Bilgi Toplumu çalışmalarını koordine edecek kapasitede bir yapılanma yok. Yapılanma olarak, Bilgi Toplumu Dairesi, Başbakanlık e-devlet grubu, Türksat, BTK, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı var. Bunun bir Parlamento ayağı yok. Sivil toplumu, özel sektörü, üniversiteyi ve basını işin içine çekecek, ortak aklı arayacak, saydam ve katılımcı, felsefe, kadro ve yapılar yok. Bir başka deyişle multi stakeholder yapılar yok; yani Türkiye internetinde yeterli düzeyde yönetişim yok. (3.11.2016) http://blog.akgul.web.tr/?p=432
“Ülke olarak, internetin marjinal problemlerinden çok, internetin pozitif boyutlarına odaklanmalıyız. Biz intemeti kullanarak çok kültürlü yapımızı nasıl geliştiririz, demokrasiye nasıl ivme veririz, kendimizi, kurumumuzu ve ülkemizi nasıl öne çıkartırız, dünya ile bütünleşmede bu teknolojileri nasıl kullanırız gibi sorular üstüne odaklanmalıyız. Çünkü internet yaşamdır!” (Dünya, 19.07.2010)
ETİKETLER : 1152

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics