Yazarlar Edip Emil Öymen 29 KASIM 2015 / 15:12

Gelecek, geldi bile

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bilgi ve iletişim teknolojilerinde üst yönetimdeki 800 kişiye, yakın geleceğe ilişkin öngörülerini sordu. Bunları, “Teknolojide Dönüşüm Noktaları ve Toplumsal Etkisi” başlıklı raporunda aktardı (Technology Tipping Points and Societal Impact Report 2015). 
 
WEF’in sorusu şuydu: “Teknolojide, 2025 yılına kadar hangi dönüşümler gerçekleşebilir?”
 
Kılık kıyafetimiz internete bağlı olacak diyen % 91. ABD’de tamamen robotların çalışacağı eczaneyi göreceğiz diyen % 86.5. Üç boyutlu baskıyla üretilen ilk otomobili görürüz diyen % 84.1. Üç boyutlu baskıyla üretilen ürün miktarı % 5’i bulacak diyen % 81.1. Dünya nüfusunun % 90’ı internete erişecek diyen % 78.8. ABD’de sürücüsüz otomobil oranı % 10’a ulaşacak diyen % 78.2. Üç boyutlu baskıyla üretilen ilk böbreği görebiliriz diyen % 76.4. Cihazlar arası iletişim, bütün internet trafiğinin % 50’sini oluşturacak diyen % 69.9. Nüfusu 50 bini aşan, caddelerinde trafik ışığı olmayan ilk şehri göreceğiz diyen % 63.7. Vee, yapay zeka (bir robot) bir yönetim kurulunda görev alabilir diyen % 45.2.
 
Bu öngörüler içinde en alt sıradaki, yani “gerçekleşmesi zor” görüneni, daha bu yıl gerçekleşti. Hong Kong’daki Deep Knowledge Ventures (Derin Bilgi) girişim sermayesi şirketi, nasıl ve nereye yatırım yapması gerektiğine daha iyi karar verebilmek amacıyla bir algoritma yazılımı “resmen” yönetim kurulu üyesi olarak atadı.
 
Robot yazılım, Aging Analytics adlı bir biyoteknoloji şirketinin ürünü. Şirket, VITAL (Yaşamsal) adlı yazılımın orta ve uzun vadeli biyoteknoloji yatırımlarını erken evrede saptayıp geleceklerine dair tahminde bulunma “yeteneği” ile donatıldığını açıkladı. VITAL böylece, biyoteknoloji, yenilenebilir tıp, kanser tedavisi, biyoinformatik, ilaç geliştirme ve kişiye özel tıbbi tedavi gibi ileri teknolojik konularda çalışmaya başlayan şirketlerin verilerini analiz edecek.
 
İşin yenilikçi yanı: Bugüne kadar bilişimle elde edilen veri/bilginin, bir insandan komut almadan, kendi yazılımına göre otomatik çalışan bir robot tarafından sağlanacak olması. Robot, neyi arayacağını, neye dikkat edeceğini “kendisi” bilecek. Daha ilginci: Robot, veri/bilgi topladıktan sonra yönetim kurulunda “oy” da verecek. Falan şirkete girişim sermayesi verelim/vermeyelim diye.
 
Bu yepyeni gelişmelere ABD’de hemen isim uyduruldu: Thingalytics. Şeyler anlamına “things” ve analitik sözcüklerinden... İsim babası, IoT öncülerinden John Bates. Bu arada, Harvard Business Review’da Devin Fidler imzalı şu makale, gelecek makalelere yolu açıyor: “Yazılım, yöneticilerin yerini nasıl alabilir?” (ABD baskısı, 21.04.15)
ETİKETLER : 1048

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics