Yazarlar Edip Emil Öymen 12 ARALIK 2015 / 15:04

Genişbant artık 25 Mbps

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Bilgi Toplumu Gelişmişlik İndeksi (MIS) Raporu 2015 yayınlandı. Türkiye, BİT Gelişme İndeksi’nde (IDI) 166 ülke arasında 69’uncuyuz. Geçen yıla göre 1 puan gerilemişiz. Avrupa’daki sıramız 40 ülke içinde 38. Karadağ ve Bosna arasındayız.
Daha önceki yıllara bakarsak, “yerimizi koruyoruz.” 2010’da: 66
2011’de: 69. 2012’de: 68. 2013’te: 68. 2014’te: 68
Raporda bir de ICT IDI Index var. Bu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişme indeksi. 11 değişkene göre hesaplanıyor, bilgi toplumuna hazır olma durumunu gösteriyor. 6.00 puanla 79’uncu sıradayız. 2010 yılında 73’üncüymüşüz.
BİT kullanım yoğunluğu: Gerilemişiz. 74’üncü sıradayız. 2010’ta 63.
BİT kullanım yeteneği: Yükselmişiz. 49’uncu sırada İsviçre ve Sırbistan arasındayız. 2010 sıramız: 56.
Tükiye’nin BİT konumuyla ilgili bir başka veri, internet hızlarını hesaplayan Akamai’den (State of the Internet Q2, 2015).  25 adet EMEA ülkesi içinde Türkiye, ortalama 6.3 Mb ile 24’üncü. Hesaplama döneminde en yüksek 37.5 Mb kadar çıkmış. Listede Afrika’dan sadece Güney Afrika Cumhuriyeti var. Bizim altımızda.
İnternet hızında lider İsveç 16.1 Mb. En fazla 62.8 Mb kadar çıkmış. Asya-Pasifik bölgesinde Kore’nin hızı 32.1 Mb olmuş. En hızlı olduğunda 83.3 Mb. Kore’de internet hızı % 75 oranında 10 Mb üzerine çıkıyor. ABD ise 11.7 Mb ile Kore’nin üçte biri hıza sahip. En hızlısı bile 50.4 Mb.
Bütün bu hesaplar yapılırken, Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) genişbant tanımına zam yaptı: İndirme hızında 4 Mb artık genişbant değil: Yeni hız 25 Mb. Yükleme hızında ise sınır 1 Mb’den 3 Mb’e çıktı. Bu yeni tanımlarla milyonlarca internet kullanıcısı, aniden, “dar bant” kullanıcısı oluverdi. Yeni tanımla, ülkemizde bol keseden kullanılan “genişbant” sözcüğü de işlevsiz kalacak.   
Avrupa Birliği’nde 2020 hedefi olarak genişbant hızının AB’deki hanelerin tamamı için en az 30 Mb, yarısı için ise 100 Mb olması hedefleniyordu. Bilgi Toplumu Stratejisi Taslağı’nda da (s.8) benzer bir hedef vardı: “2018’de hanelerin en az yarısında en düşük 70 Mbps, hanelerin tümünde en düşük 20 Mbps internet bağlantısı sağlanacaktır.” Ancak, Strateji’nin 2015-18 Nihai Belgesi’nde şu yazılı (#237, s.68): “Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu ulusal genişbant stratejisi hazırlanacaktır. Bu Stratejide 2018 yılı için genişbant hedefleri belirlenecek ve bu hedeflerin nasıl hayata geçirileceği detaylandırılacaktır.”
Son sözü, TEPAV kurucu yöneticisi Prof.Dr. Güven Sak’a bırakıyorum: 
“İnternette hızlı dolaşamayan, eziktir. Hızlı internet erişiminden yoksun ülkenin yerli otomobili olmaz. İnovasyon olmaz. Lafı olur, kendi olmaz.” (Radikal,31.01.2012)    
ETİKETLER : 1050

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics