Yazarlar Edip Emil Öymen 16 EYLÜL 2017 / 17:55

Haklı bir konuşma

Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın İslam Birliği Teşkilatı’nın Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlediği Birinci Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde, Teşkilatın Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı açış konuşmasından alıntılar (09.08.17):
 
“İslam Medeniyeti, özünde bir ilim ve irfan medeniyetidir. Müslümanların dünya siyasetine yön verdikleri dönem aynı zamanda bilginin, ilmin, yeniliğin merkezi oldukları dönemdir. Ne zaman ki Müslümanların hayatında okuma, ilim tahsil etme, araştırma, sorma, sorgulama ikinci plana düşmüştür, işte o zaman gerileme ve çöküş de başlamıştır.”
 
“Bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma yazma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5.2 iken, bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı çocuklarımızı en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz.”
 
“Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil, tüketen konumundayız. Bu durum bizi, milli güvenliğimiz başta olmak üzere, birçok açıdan kırılgan hale getiriyor. Dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor.”
 
“Bizim inancımızda insanın görevi, tabiata ve dünyaya tahakküm değildir. İnsanın gayesi dünyanın nimetlerinden istifade ederken  onu korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde devretmektir... Çevreyi kirleten, doğal kaynakları düşüncesizce tüketen, kazanç uğruna savaşı, çatışmayı, katliamları meşru gören bir kalkınma modelini asla benimseyemeyiz.”  
ETİKETLER : 1138

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics