Yazarlar Edip Emil Öymen 10 HAZİRAN 2017 / 16:08

İhracatta eğitimin rolü ne?

İktisat hocası Çelik Kurtoğlu’ndan, Dünya gazetesi Başyazarı Osman Arolat’ın aktardığı (30.05.17) bir veri, ülkemizin eğitim düzeyi ile ihracatımız arasındaki ilişkiyi gösteriyor.
 
Önce hocamızın dediklerine bakalım: “İleri endüstri ülkelerinin rekabet gücünün arkasında bu ülkelerin iyi eğitilmiş, yüksek tasarım gücüne sahip, yüksek verimlilikte imalat yapabilen işgücü vardır.”
 
Şu veriye bakınız: Almanya’nın ihracatı içinde yüksek eğitimli işgücünün katkısı 1995’te 52 milyar dolar, 2009’da 116 milyara yükselmiş. Fransa için 1995’te 19.6 milyar dolardan, 2009’da 48.1 milyara yükselmiş. ABD’de 1995’te 68.2 milyar dolardan 2009’da 193.9 milyara yükselmiş.
 
Türkiye’nin durumu: Yüksek eğitimli işgücü katkısı 1995’te 3.9 milyar dolar “açık” verirken, 2007’de “açık” 12.5 milyara çıkmış. 2009’da “açık” 9.3 milyara gelmiş. Acaba şimdi durum ne?
 
Türkiye’ye orta derecede eğitimli işgücü katkısı şöyle olmuş: 1995’te 8.3 milyar dolar “açık” varken 2009’da “açık” 17.9 milyara çıkıyor. Acaba şimdi durum ne?
 
Bu hesabın kaynağı, Viyana Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nden (WIIW) Robert Stehrer ve ekibinin 20.04.2012 tarihli World Input-Output Database (WIOD) makalesi: Value added and factors in trade.
 
Prof.Dr. Çelik Kurtoğlu’nun, iktisat yayıncılığının dehlizlerinden arayıp bulduğu bu kısacık ama çok anlamlı veri, ihracat için sadece ürün/hizmet değil, yüksek/kaliteli eğitim de gerektiğinin kanıtı.   
ETİKETLER : 1126