Yazarlar Edip Emil Öymen 04 KASIM 2017 / 11:47

İnovasyon=refah+büyüme

AB Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor “bakanı” (Commissioner) Tibor Navracsics, AB ortaöğretiminde inovasyonun ders olarak okutulması, öğretilmesi gerektiğini söyledi. Nihayet, “eğitim şart” sloganı içie inovasyon da yerleşti. Ama bütün AB okullarında inovasyonun nasıl öğretileceği şimdilik meçhul. Bakanın önerisi de henüz yeni olduğu için üzerinde tartışma fırsatı olamadı. 
Bakan diyor ki: “Eğitim, genç bilimcilerin sosyalizasyonunu geliştirmede yönlendirici bir güçtür. Kurumların, bilimci olmaya heveslenen gençleri desteklemesi önemlidir.”
Bu konuşmayı 16-17 Ekim’de Budapeşte’de toplanan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) toplantısında yapan bakan, AB’nin bu konuda iki noktaya dikkat etmesi gerektiğini de söyledi: “Öncelikle, araştırma, geliştirme ve inovasyonun toplumları nasıl şekillendirdiğine bakmak gerek. Bizim hedeflerimizden biri, toplumları bilim konusunda daha sağlam, daha dayanıklı kılmak olmalı. İkinci olarak ise, eğitimin profiline bakmamız gerekiyor. İnovasyonun sağlıklı olabilmesi için eğitim gerekli bir önkoşul. Eğitim, inovasyonu destekler, aynı zamanda inovasyondan da beslenir.”
EIT Başkanı Martin Kern de, inovasyon eğitiminin üniversitelerde verildiğini ama bunun daha alt sınıflara indirilmesinin, ilk ve orta eğitim düzeyinde de verilmesinin mümkün olacağını söyledi. Zaten EIT özellikle genç kızları bilime çekmek amacıyla 12-18 yaş grubuna girişimcilik kursları veriyor.
Kısaca ATC21 olarak bilinen, açılımı 21’inci Yüzyıl Becerilerinin Öğretilmesi ve Ölçülmesi (Assessment and Teaching of 21st Century Skills) 4 ana konuyu önemsiyor: Düşünce, fikir geliştirme. Yaratıcılık ve inovasyon. Eleştirel düşünme. Problem (sorun) çözme, doğru muhakeme, öğrenmeyi öğrenme... Aslında bunların hepsi, bir paket. İçinden şunu alayım, bunu bırakayım yapılamaz. Ve şu da artık çok bilinen bir gerçek: Ülkelerin gelir/refah düzeyleri ile bu 21’inci Yüzyıl becerileri arasında yüksek korelasyon var. Hatta belki neden-sonuç ilişkisi bile diyebiliriz. Örneğin, inovasyon ne kadar güçlü ise, gelir/refah o kadar güçlü. Çünkü inovasyon, bilgiyi ekonomik güce ve toplumsal faydaya dönüştürüyor. Nokta.
ABD’nin etkili sivil toplum örgütlerinden “Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı” (ITIF) Başkanı Robert Atkinson diyor ki: “Ekonomi siyasetinin temel amacı, inovasyon ve büyümeyi teşvik etmelidir. Bu konu, partiler üstü bir konudur.” Türk asıllı MIT profesörü Daron Acemoğlu’na göre ise, “İktisatçıların yüzde 95’i, inovasyonun uzun vadeli büyüme için en önemli unsur olduğunda görüş birliği içinde.”
İnovasyonun önemini anlatmak için “önemli” isimlerin tanıklığı hala gerekli mi? Bu önemi bilmeyen, anlamayan kalmadı – her halde? Ama bu, hele ilk ve orta eğitimde nasıl öğretilir? Bu sorunun yanıtını pedagoglar verecek. Başkaları yapsın, biz bakarız, belki isteriz o zaman.
 
 
ETİKETLER : 1145

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics