Yazarlar Edip Emil Öymen 02 NİSAN 2017 / 04:22

İnsani Gelişme Endeksi 2016

BM 2016 İnsani Gelişme Endeksi: 188 ülke arasında Türkiye 71’inci. Geçen raporda 72’inci sıradayken, yeni raporda bir sıra yukarı çıktı. (UNDP Human Development Index)
Türkiye’nin bir üstünde Gürcistan var. Türkiye, sırasını Venezuela ile paylaşıyor. Bir alt sırada Sri Lanka duruyor.
Biraz da dünyaya bakalım:
Küresel servetin yarısı dünya nüfusunun yüzde 1'inin elinde.
Her gün yaklaşık 34 bin insan, çatışma veya zulüm nedeniyle zorla yerinden yurdundan oluyor.
İklim değişikliği kaynaklı hava olayları 2030 yılına kadar 122 milyona yakın insanı daha aşırı yoksulluğa sürükleyebilir.
Dünya nüfusunun yüzde 5’i, küresel terörün yüzde 45’i, mülteci ve göçmenlerin yüdze 58’i, savaş sonucu ölümlerin yüzde 69’u Arap Dünyası’ndan (The Economist, 29.11.16)
Tüm insanları refaha kavuşturmak ve gezegeni korumak amacıyla 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi üzerinde uluslararası uzlaşmaya varılan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin temelinde, hepsi birbiriyle bağlantılı olan yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik sorunlar, sosyal kalkınma gibi konularda iyileşme sağlama var.
Ülkemize geri dönersek: Eğitimde zengin-yoksul farkı 43 kata çıktı. En zengin yüzde 20’lik dilimde yer alan hanelerin eğitim harcamaları ile en yoksul yüzde 20’deki haneler arasındaki fark 43.36 kat (Dünya,05.08.16. TÜİK, Hane Halkı Tüketim Harcamaları, 2015) 
ETİKETLER : 1116

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics