Yazarlar Edip Emil Öymen 03 HAZİRAN 2017 / 09:47

Katma değer sorunumuz

Katma Değer Hareketi Derneği’nin (KADED) 500 KOBİ ile yaptığı araştırmaya göre, KOBİ’lerin sadece yüzde 10’u tamamen yerli hammadde ile üretim yapıyor. Yüzde 90’ı ise ithal hammadde kullanıyor... Bunların arasındaki dağılım: Yüzde 70-85 ithal hammadde kullanan 312 şirket (yüzde 62.4). Yüzde 50-70 kullanan 45 şirket (yüzde 9). Yüzde 10-20 kullanan 39 şirket (yüzde 7.8). Tamamı ithal kullanan 53 şirket (yüzde 10.6).
Demek ki: “Türkiye katma değer üretirken, yüksek ithal girdi nedeniyle, dışarıya yüksek miktarda katma değer aktarıyor.”
KADED’in hazırladığı “Ar-Ge ve İnovasyonda KOBİ’lerin Katma Değer Endeksi” patent konusundaki durumumuzu da gösteriyor. Ar-Ge ile çıkarılan patentli ürün sayısı 1-5 arasında 9 KOBİ’miz var. 5-10 patenti olan şirket sayısı 8. 10-20 patenti olan sadece 2 şirket. 20’den fazla patenti olan yok.
Araştırmada sorulan bir soru: Kendi çıkardığınız yeni Ar-Ge ürünü oldu mu? Hayır diyenlerin oranı yüzde 96.2.
Bir diğer soru: Şirketinizin Ar-Ge merkezi var mı? Hayır diyenler yüzde 95.8.
Şirketinizin kurucun ortakları kimlerden oluşuyor? Aile şirketi diyenler yüzde 82.
Bu bilgiler, Dünya gazetesinin 3 Mayıs tarihli haberinden aktarma. Çünkü KADED’in sitesinde Endeks’i bulamıyoruz. Endeks hakkında bilgi sadece şu cümleden ibaret: “Sektörel bazda ve üç büyüklük kategorisinde firmaların yarattığı katma değer ölçülerek raporlandırılması.” O kadar...
 
ETİKETLER : 1125

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics