Yazarlar Edip Emil Öymen 27 ARALIK 2015 / 12:21

Kişisel veri yasası olmazsa...

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlenen Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi’nde konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan diyor ki:
 
“Hastaların haberi olmadan bilgilerinin paylaşıldığı, bir takım veri tabanlarının ticari amaçla satıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu ülkeyi yönetenlere, evrensel insan ve hasta haklarını hatırlatmaya çalışıyoruz.”
 
“Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastanelerde muayene olanların verileri SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanlarında toplanıyor. Bu verilerin güvenliğiyle ilgili ciddi sorun var. Hastalardan her hangi bir onay almıyor. Bunu söylediğimizde de ‘hasta, paylaşılmasını istemiyorsa bunu beyan etsin’ deniyor. Aslında paylaşılması için onay alınması gerekiyor. Aklınıza gelen bütün sağlık verileri, en mahrem bilgiler veri tabanlarında toplanıyor. Bu, utanç verici bir tablo.”
 
*Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocası Elif Küzeci diyor ki:
 
“Kişisel verilerin korunması temel hak ve özgürlüklerle ilişkilidir. Etkin veri korunmasını sağlayacak çerçeve bir yasakabul edilmeli. Veri koruma ilkelerine uygun hareket edilip edilmediği, bağımsız bir organ tarafından denetlenmeli.”
 
*Avrupa Birliği 2015 İlerleme Raporu diyor ki:
 
“Kişisel verilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve kanunun kabul edilmesi ve Avrupa standartlarıyla uyumlu bağımsız bir veri koruma denetim otoritesinin kurulması yönünde ilerleme kaydedilmemiştir. İlgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Protokolü henüz onaylanmamıştır. Bu konuda mevzuat bulunmaması AB kurumlarıyla ve üye devletlerle daha geniş kapsamlı işbirliği yapılmasının önünde bir engeldir.”