Yazarlar Edip Emil Öymen 13 MART 2016 / 10:35

Küresel Yetenek Rekabetçiliği

Uluslararası iş yönetimi okulu INSEAD, Singapur Sosyal Sermaye Liderlik Kurumu HCLI ve insan kaynakları çözümleri sunan Adeco tarafından hazırlanan Küresel Yetenek Rekabetçiliği İndeksi’nde Türkiye 109 ülke içinde 63’üncü sırada. (Global Talent Competitiveness Index 2015-16)
346 sayfalık rapor, 61 değişken üzerinden ülkelerin yetenek geliştirme ve bunu elinde tutma becerisini araştırıyor. İndeksten amaç, bir ülkenin eğitim politikası ile insan kaynakları (istihdam) eşleştirmesini doğru ve etkin yapıp yapmadığına bakmak. Bunu en iyi yapan ülke, birinci sıradaki İsviçre. Onu Singapur, Lüksemburg, ABD, Danimarka, İsveç, İngiltere izliyor.
Türkiye’nin üst komşuları Meksika, Ermenistan ve Kolombiya. Alt komşuları Moldova, Arjantin, Ukrayna, Brezilya. 
İndeksteki 61 değişken, 6 tane ölçütte özetlenmiş: Türkiye, fırsat sunma konusunda 51’inci sırada. Ama ülke dışındaki yeteneği cezbedemiyor: 105’inci sırada. Küresel bilgi becerileri konusunda 45’inci. İstihdama yarayan beceriler başlığı altında sıralanan ortaöğretim mezunu işgücü, işçi verimliliği gibi değişkenlere baktığımızda 69’uncu. Örgün eğitim, üniversite eğitimine erişim, PISA’ya göre okuma, matematik, fen eğitiminde durum, ömür boyu öğrenme v.b. başlığı altında “Kendini Geliştirme” (Grow) listesinde 62’inci. Sürdürülebilirlik, çevre performansı gibi “Elindekini Koruma” (Retain) listesinde ise 48’inci. 
 
ETİKETLER : 1063

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics