Yazarlar Edip Emil Öymen 25 HAZİRAN 2016 / 11:40

Matematikte geriliyoruz

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ikinci dönem sınav sonuçları da birinci dönem sonuçlarına benziyor.
Öğrencilerin en çok başarı gösterdikleri konu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Birinci sınavda başarı ortalaması 73.98. İkinci sınavda başarı ortalaması 78.25.
Matematikte ise birinci ortalama 42.90, ikinci ortalama 42.05.
Fen ve teknolojide 58.06 ve 56.04.
Türkçede 59.32 ve 60.00.
Matematik ortalaması 2014-15’ten itibaren yapılan 3 TEOG’da sürekli azalmış: 43.1 > 42.90 > 42.05.
Öte yandan aynı dönemde Din Kültürü’nde ortalama yükseliyor: 75.5 > 73.98 > 78.25.
Temel eğitimdeki bu durum medyaya yansıdığı sırada bir başka haber daha vardı: Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak. “Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” anabilim dalı kurulacak. Özellikle bu konu, öteden beri Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında hep gündeme gelir. Yaşam ve hayat sözcüklerini bir arada kullanan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-18 hedefini şöyle açıklıyor: “10’uncu Kalkınma Planı’nda yer alan ‘İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir,’ vurgusu, önümüzdeki 5 yılın öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Herkese kaliteli bir eğitim hizmeti sunan güçlü bir eğitim sistemi, hayat boyu öğrenmenin temelidir.” (s.6)
 
ETİKETLER : 1078

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics