Yazarlar Edip Emil Öymen 14 KASIM 2015 / 12:36

OECD Diaspora Raporu

OECD’nin geçen hafta yayınladığı “Göçmenlerle Bağlantı” (Connecting with the Emigrants) başlıklı 460 sayfalık raporunda Türkiye’yi ilgilendiren en can alıcı veriler sayfa 253’teki tabloda: 2001-2011 arasındaki on yılda Türkiye’den sadece OECD ülkelerine “yüksek eğitimli” göç % 83 artmış. 2001’de 99 bin 500 kişi. On yıl sonra 2011’de ise 182 bin kişi.
 
OECD ülkelerindeki Türkiye doğumluların sayısı 2011’de toplam 2 milyon 805 bine ulaşmış. Bunun % 10.4’ü “yüksek eğitimli.” Her halde 4 yıl veya daha üstü üniversite eğitimi bu? Nüfusun % 64.6’sı ise “düşük eğitimli.”
 
Yüksek eğitimlilerde çalışma alanları: Uzmanlık ve yüksek beceri gerektiren işlerde çalışan Türk göçmenlerin oranı 2011’de % 19.7. Bunların % 6’sı sağlık sektöründe. % 7.5’u eğitimde çalışıyor. Ne yazık ki % 56’sı “orta derecede beceri isteyen” işlerde. Yabancı ülkeye göç edip, eğitim ve beceri setinin altında çalışmaya mecbur kalmak da var.
 
Türkiye bu haliyle dünyada göç veren 9’uncu ülke. Birinci sırada 12 milyonla Meksika. Sonra sırayla Hindistan, İngiltere, Çin, Almanya, Polonya, Filipinler, Romanya’dan sonra Türkiye geliyor.
 
OECD Raporu’nda sadece resmi göç verilerine yer verilmiş. (Bu konuda uzman Prof. Faruk Şen’e göre Almanya’da Türk göçmen sayısı 1 milyon 549 bin. Alman vatandaşlığına geçen Türk sayısı 1 milyon 541 bin. Toplam 3 milyonu geçiyor). 
ETİKETLER : 1046

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics