Yazarlar Edip Emil Öymen 24 NİSAN 2016 / 09:43

RAND Küresel Teknoloji Devrimi

ABD’nin en “kerli ferli” düşünce üretim kuruluşlarından RAND’ın, Küresel Teknoloji Devrimi 2020 Derinlemesine Analiz (The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses) Raporu’nda Türkiye’ye de dair değerlendirmeler var.
316 sayfalık raporda 29 ülke teknolojiyi ilgilendiren 16 alanda incelendi ve 4 ana grupta toplandı.
Birinci Grup’ta ABD, Güney Kore, İsrail, Almanya, Kanada, Avustralya gibi bilgi toplumu niteliği kazanmış sanayi-ötesi ülkeler var. Bunlar, 16 alanda tam not alıyor.
İkinci Grup’ta Çin, Hindistan, Polonya, Rusya var. Bunların puanı 12.
Üçüncü Grup’ta Türkiye ile birlikte Brezilya, Şili, Kolombiya, Endonezya, Meksika, Güney Afrika. Bunların puanı 9... Dördüncü Grup’tan söz etmeye gerek yok.
Türkiye, 16 teknolojiden 9’unda “yeterli” kapasitede değerlendirildi: Ucuz güneş enerjisi.   Kırsal kablosuz iletişim. Genetiği geliştirilmiş ürünler. Hızlı biyotahlil (bioassay= bir maddenin organizmaların gelişimi üzerindeki etkisinin incelenerek biyolojik fonksiyonunun belirlenmesi). Filtre ve katalizörler. Ucuz bağımsız iskan. Çevreci üretim. RFID tanımlama. Hibrid araçlar.
Türkiye’nin yetersiz görüldüğü alanlar: Gömülü bilgiye ulaşım. Hedefli ilaç gönderimi. Yaygın sensörler. Doku mühendisliği. Geliştirilmiş teşhis ve cerrahi yöntemler. Giyilebilir bilişim. Kuantum şifreleme. (S.85, Table 3.12)
Bir çok tablo arasında Dünya Bankası Bilgi Ekonomisi İndeksi’nde Türkiye’nin yerini görüyoruz: Ele alınan 22 ülke arasında 14’üncü. (Table K.1) 
Raporda, rüşvet, yolsuzluk ve saydamlık konusuna da yer verilmiş. Yolsuzluk, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin önündeki engellerden biri olarak sayılıyor. Kaynakların amaçlarına uygun olmayan biçimde kullanılmasının, kaynak sıkıntısına yol açtığına dikkat çekiliyor. 
 
 
ETİKETLER : 1069 RAND

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics