Yazarlar Edip Emil Öymen 22 KASIM 2015 / 10:00

Sürdürülebilir Kalkınma İndeksi

New York Columbia Üniversitesi hocası Jeffrey Sachs, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDNS) Başkanı sıfatıyla, “17 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefi” konusunda 34 OECD ülkesinin durumunu (G20 vesilesiyle) İstanbul’da açıkladı: Türkiye, uygulama başarısında ancak 33’üncü sırada yer alıyor. Bir altımızda Meksika var. Türkiye’nin puanı 5.19. Birinci sıradaki İsveç’in puanı 7.86. En yüksek puan 10, ama İsveç “bile” oraya henüz erişememiş.
 
BM, 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni açıklamıştı. Bunun için başlatılan çalışma 2015’te bitti. Bir sonraki dönem şimdi başlıyor, 2030’a kadar sürecek. 17 maddede (ve 169 alt hedefte) sıralanan yeni liste OECD tarafından kabul edildi. Türkiye de bu hedeflere ulaşma yönünde vaadde bulundu.
 
2030 yolculuğuna çıkarken ülkemizin, 17 hedefte 34 OECD ülkesi arasında durumu:
 
1-Yoksulluk: 32’inciyiz.
2-Tarım ve beslenme: 15
3-Sağlıklı vatandaş: 33
4-Kaliteli eğitim: 34
5-Cinsiyet eşitliği: 32
6-Temiz su, sağlıklı altyapı: 22
7-Erişilebilir temiz enerji: 13
8-Kapsayıcı ekonomi ve istihdam: 33
9-Sanayi alt yapısı ve inovasyon: 24
10-Eşitsizlik: 32
11-Şehirleşme ve yaşam alanları: 24
12-Sorumlu üretim ve tüketim: 11
13-İklim (zararlı salımlar): 2 (Meksika, İsveç, Portekiz’le en az kirleteniz?)
14-Deniz ve su kaynaklarının korunması: 28
15-Biyo çeşitlilik: 33
16-Kurumlaşma: 33
17-Hedefler için küresel ortaklık: 10 (Almanya ile aynı sıradayız)
 
  
ETİKETLER : 1047