Yazarlar Edip Emil Öymen 11 ARALIK 2016 / 10:56

TIMMS ve PISA 2015

TIMMS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2015 Matematik sonuçlarına göre Türkiye, Dördüncü Sınıf düzeyinde 49 ülke içinde 36’ıncı sırada (483 puanla). Bir önceki TIMMS 2011’de 50 ülke arasında 35’inci sıradaydık (469 puanla). (TIMMS=Trends in International Mathematics and Science Study)
Sekizinci Sınıf Matematik düzeyinde Türkiye 39 ülke içinde 24’üncü sırada (458 puanla). 2011’de 42 ülke içinde 24’üncü sıradaydık (452 puanla).
TIMMS 2015 Fen durumu: Dördüncü sınıf düzeyinde 39 ülke içinde 21’inci sıradayız (483 puanla). 2011’de aynı puanla, 42 ülke arasında 21’inci sıradaydık.
Sekizinci sınıf düzeyinde 47 ülke içinde 35’inci sıradayız (493 puanla). 2011’de 42 ülke içinde 21’inci sıradaydık (483 puanla). 
Türkiye, TIMMS araştırmasına 1999’dan beri sadece Sekizinci sınıf düzeyinde katılıyor. Buna göre puanlarımız şöyle artmış:
Matematikte  1999’da 429 puan. 2007’de 432 puan. 2011’de 452 puan. 2015’te 458 puan.
Fende 1999’da 433 puan. 2007’de 454 puan. 2011’de 483 puan. 2015’te 493 puan. 
Puan artışları, TIMMS sıralamasında altlarda kalmamıza yaramamış, çünkü artışlar az.
Siz bu satırları okurken, eğitimde uluslararası referans sayılan PISA 2015 sonuçları 6 Aralık Salı öğleden sonra açıklanmış olacak. Dünyada 15-yaş grubundaki 30 milyona yakın genci, 72 ülkede 540 bin öğrenci, 184 soruyu yanıtlayarak temsil etmiş olacak. PISA, gençlerin fen, matematik ve okuduğunu anlama becerilerini ölçüyor. Bunu yaparken, eleştirel düşünce, analiz, muhakeme (akıl yürütme), sentez, yaratıcılık gibi becerileri de ölçmüş oluyor.
Türkiye, PISA 2012’de 65 ülke içinde matematikte 44’üncü, fende 43’üncü, okuma becerilerinde 41’inci sırada yer almıştı.
 

 
ETİKETLER : 1100

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics