Yazarlar Edip Emil Öymen 30 ARALIK 2017 / 12:42

TÜSİAD’dan yeni uyarı

“Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporuyla (Boston Consulting Group desteğiyle) TÜSİAD özetle diyor ki: Küresel rekabetçiliğimizi artırabilmemiz için, KOBİ’ler de sanayide dijital dönüşümü öncelikli hedef olarak görmeli. Çünkü yılda 250 milyon TL ve üstü geliri olan büyük şirketlerde dönüşüm yetkinliği daha yüksek. Küçüklerde daha düşük. İmalat sanayiinde yüksek teknoloji kullanımı KOBİ’lerde binde 3, büyük şirketlerde yüzde 2.6. Bu makas nasıl kapanacak?
Şirketlerin yüzde 99.8’i KOBİ. Sanayi ve hizmette 2 milyon 677 bin şirket var. Bunlar, istihdamın yüzde 73’ünü, ücretlerin yüzde 54’ünü, cironun yüzde yüzde 62’sini, katma değerin yüzde 53’ünü, ihracatın yüzde 55’ini, brüt yatırımın yüzde 55’ini sağlıyor. Bu kadar büyük bir grubun yüksek teknoloji kullanım oranı ise “yüzde” değil, “binde” düzeyinde. Bu durumun bugünden yarına düzelmesi zor. Ama Sanayi 4.0, kendimize hedef aldığımız ülkelerde ilerlerken, bizde durum hala “tanımlama, farkındalık yaratma” aşamasında.
TBV ve TÜBİSAD işbirliği, BTS Hukuk Bürosu desteği ile hazırlanıp BST Bakanlığına sunulan Türkiye’nin Dijital Atılım Stratejisi raporunda şu cümle, ilk hedef olmalı:
KOBİ'lerin birbirinden öğrenmesine yardımcı olacak bir mentörlük sisteminin kurulması, dijitalleşme yolunda başarılı adımlar atmış KOBİ'lerin tecrübelerini diğer KOBİ'lerle paylaşmasının sağlanması...
ETİKETLER : 1153

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics