Eğitim 06 MAYIS 2014 / 11:00

En iyi genç üniversiteler sıralamasında ikinci Türk isim

Bilkent Üniversitesi, Times Higher Education tarafından yapılan araştırmaya göre, kuruluş tarihleri 50 yılı aşmayan dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 31. oldu. Geçen yılın değerlendirmesine göre 8 basamak yükselen Bilkent, listeye girmeyi başaran Türk üniversiteleri arasında en üst sırada yer alıyor. Listede yer alan ikinci Türk Üniversitesi olan Koç 41. sırada yer alıyor. 100 üniversitelik bu liste, aşağıdaki ölçütler ışığında hazırlanıyor.

1. Eğitim (eğitim kalitesi ve öğretim atmosferi): yüzde 30
2. Araştırma (bilimsel araştırmaların sayısı, fonları ve saygınlığı): yüzde 30
3. Atıflar (bilimsel yayınların diğer araştırmacılarca kullanım istatistikleri):yüzde 30
4. Uluslararası çeşitlilik (uluslararası öğretim elemanları ve öğrenciler): yüzde 7,5
5. Endüstri geliri (araştırma projelerine verilen finansal destek): yüzde 2,5

Türkiye’de son yıllarda sanayi işbirliği projeleri ve teknoloji geliştirme alanları ile öne çıkan üniversiteler bir yandan da eğitim kalitelerini geliştiriyor. Uluslar arası akreditasyon çalışmalarının hızlanması ve bilimsel araştırma projelerine katılımın artması da bu kaliteyi artıran ölçütlerden bazıları.

Niteliklerine ve akademik yetkinliklerine bakılmaksızın “her ile bir üniversite” hedefi doğrultusunda açılan yeni üniversitelerimizi ve onların gelişme çabalarını göz önünde bulundurunca Bilkent ve Koç Üniversitelerinin bu başarısı tüm ülkeye örnek teşkil ediyor. Zira Türkiye’ nin 138. sıraya düştüğü basın özgürlüğü listesinde olduğu gibi uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenen listeler, sadece politik algı değil, gerçekleri objektif olarak yansıtabilen çalışmaların ürünüdür.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics