Eğitim 05 ŞUBAT 2013 / 16:06

Öğrencilere sayısal tasarım anlatıldıTasarım yazılımı şirketlerinden Autodesk, Yapı Bilgi Sistemi (Building Information Modelling – BIM)’nin Türkiye’deki bilinirliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Uzman akademisyenlerin katılımıyla, Autodesk sponsorluğunda Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen “Akademik Bilişim 2013” konferansında, “Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013” adlı atölye çalışması ile Yapı Bilgi Sistemi’nin içeriği ve sunduğu kolaylıklar anlatıldı.

3 boyutlu tasarım, mühendislik ve eğlence yazılımlarında dünya liderlerinden Autodesk, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayan Yapı Bilgi Sistemi (Building Information Modelling – BIM)’nin Türkiye’deki bilinirliğine artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 23-25 Ocak tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen “Akademik Bilişim 2013” konferansına sponsor olan Autodesk, konferans kapsamında gerçekleşen “Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013” atölye çalışmaları ve İnşaat Bilişimi Paneli’nde; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım vb. tasarım bölümlerinden kendini geliştirmek isteyen öğrencileri ve bu alanlarda çalışan tasarımcıları BIM içeriği ve teknikleri konusunda bilgilendirdi.

Yapı Bilgi Sistemi teknolojileri alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve panelde, disiplinler arası koordinasyon eksikliğinin yol açtığı hataları önlemede yardımcı olan Yapı Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirilen katılımcılar, bu süre boyunca kavramsal tasarım etütlerine katıldılar, ayrıca çalışmalarını tamamlayan katılımcılara AB' 2013 yürütme kurulu tarafından katılım sertifikaları verildi. Atölye çalışmalarında, BIM teknolojisine geçişte diğer tasarım araçlarının terk edilmeyeceğinin altını çizilirken; BIM ile proje üretimine alışma dönemi, tasarımcıların AutoCAD’e geçiş sürecine benzetildi. BIM alanında erken karar almanın, BIM teknolojisi ile proje üretimine geçiş sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara daha hızlı çözümler bulunabileceği vurgulandı. Revit Architecture’ın “Kavramsal Tasarım” arayüzünü temel alan atölye çalışmalarının kapanışı, “Bina Tasarım ve Yapım Süreçlerinde BIM” başlığındaki İnşaat Bilişimi paneliyle yapıldı. Sayısal Tasarım ve BIM Uygulamaları konularında uzman kişilerle yapılan panelde sektörel örneklemelerle İnşaat Uygulamaları ve Proje Yapım Süreçleri gibi konular ele alındı. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics