Dosya Elektrik Dağıtım Şirketleri ve BT ile Gelecek Veri 26 EKİM 2015 / 08:02

Katma değeri yüksek hizmetler öne çıkıyor

Günümüzde enerji dağıtım şirketleri, her geçen gün teknoloji yatırımlarını artırıyor. Bu doğrultuda, gerek iç süreçlerini daha verimli kılmak, gerekse müşterilerine uçtan uca daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, özellikle mobil teknolojilere ve katma değerli servislere öncelik veriyor. Bu şirketlerde çok yakın geçmişe kadar tamamen manuel bir şekilde yönetilen ölçümleme ve verimlilik çalışmaları, artık merkezi bir noktadan tamamen otomatik olarak yürütülebiliyor. Enerji dağıtım şirketlerinin, operasyonel verimliliği ve hizmette mükemmelliği sağlamak için telekomünikasyon operatörlerinden, servis sağlayıcılardan ve altyapı geliştiricilerden uçtan uca destek alarak müşterilerine anlık hizmeti en doğru şekilde sunmayı hedeflediklerini kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:
“Özellikle makinelerarası iletişim (M2M) alanındaki 20 yıllık küresel deneyimimizle yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek çözümler geliştiriyoruz. Bu çözümlerle, bir yandan enerji üretimi, dağıtımı ve tüketiminde verimlilik artışı sağlayarak kurumların rekabetçiliğinin yükselmesine katkı sağlamayı hedeflerken, bir yandan da önemli maliyet avantajı sağlıyoruz. Özellikle akıllı sayaç çözümlerimizle gerçek zamanlı tüketimin uzaktan izlenebilmesini ve verilerin daha verimli toplanmasını mümkün kılıyoruz. Diğer enerji yönetimi ve sayaç takip çözümlerimizle de enerjinin nasıl ve ne miktarda tüketildiğini izleme imkânı veriyoruz. Bu şekilde, dağıtım ağı optimizasyonu ve şebeke yönetiminde verimlilik sağlayabiliyoruz.  
Enerji dağıtım şirketlerinin öncelikli ihtiyacının, maliyetleri azaltmak ve verimliliği sağlamak olduğunu gözlemliyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için özellikle ölçüm cihazları ve sayaçların daha akıllı hale getirilmesi, bir iletişim modeminin M2M SIM kartları aracılığıyla mobil şebekelere entegre edilmesi gerekiyor. Böylece, cihazlarda toplanan verilerin istenildiği zaman herhangi bir mesafe kat edilmeden okunabilmesi ve herhangi bir insan kaynağına ihtiyaç duyulmadan ölçümlerin makineler aracılığıyla yapılması mümkün oluyor.”
 
Vergi maliyetlerini düşürme
 
Enerji dağıtım şirketlerinin, vergi maliyetlerini düşürebilmek için de önlem alması gerektiğinin altını çizen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cihaz okuma başına ne kadar az SIM kart kullanılırsa, o kadar az vergi ödeniyor. Bu noktada, çoklu SIM teknolojilerinin kullanımı sayesinde, SIM kartlar veri okuma sırasında sıralı olarak aktif duruma geçiyor. Kullanıcı da bu SIM kartlar için sadece tek GSM numarası üzerinden ücretlendiriliyor ve kullanılan mobil M2M verisi kadar ücret ödüyor.
Diğer yandan, Enerji Veri Yönetimi Sistemlerinin kullanımı da enerji dağıtım şirketleri için hayati önem taşıyor. Özellikle karmaşık yapıya sahip enerji dağıtım şebekelerinde verimliliği, güç kullanımını ve optimizasyonu merkezi bir noktadan kontrol edebilmek, bunu ilgili iş birimlerine ve müşterilere düzenli bir şekilde raporlayabilmek, önemli ve acil durumlarda ilgili kişileri bilgilendirmek önem taşıyor.
Son olarak, makinelerarası iletişimin yakın gelecekte yerini nesnelerin internetine bırakacak olmasıyla, enerji dağıtım şirketleri de tamamen internete dayalı çözümlere ihtiyaç duyacak. Bu kapsamda, Bulut Bilişim, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlaması gibi merkezi servislere, sosyal medyaya ve bütün bunları harmanlayıp anlamlandırmak için Büyük Veri Analizi çözümlerine entegre olan bir altyapıya duyulan ihtiyaç artacak. Bu teknolojiler, enerji dağıtım şirketlerinin, yenilikçi hizmetleri hızla pazara sunmasını ve müşteri ihtiyaçlarının çözümünde daha odaklı davranmasını mümkün kılacak.
 
Vodafone olarak, makinelerarası iletişimdeki uzmanlığımızla Enerji Veri Yönetimi (EDM) çözümleri geliştirdik. Yurtdışında uyguladığımız projelerde Enerji Veri Yönetimi’nin yüzde 40’a varan enerji tasarrufu, yüzde 30’a varan fatura avantajı ve yüzde 25’e varan karbon salımı düşüşü sağladığını gördük. Bu çözümlerimizi bugün Türkiye’de enerji verimliliğinin artışı ve daha sürdürülebilir, daha çevreci bir enerji yönetimi için hizmete sunuyoruz.”
 
Hizmetler mobil, sosyal medya ve bulut çözümleriyle birleşecek
 
Teknolojiye yatırım yapan enerji dağıtım şirketleri, hizmet maliyetlerini minimum seviyeye düşürme ve maliyet alanında sağlanan bu büyük tasarrufu son kullanıcıya fayda artışı olarak yansıtma fırsatı bulabilecek. Hizmet ücretlerindeki bu düşüş sayesinde hizmet kalitesinde iyileştirme yapmak mümkün olabilecek. Diğer yandan, son kullanıcıya ulaştırılan faturalar, manuel süreçler nedeniyle aksamayacak veya yanlış sonuçlanmayacak; müşteriler, ödemeleri gereken miktarı en doğru şekilde öğrenebilecekler. Ayrıca, hizmetlerini mobil, sosyal ve bulut çözümlerle birleştirecek olan enerji dağıtım şirketleri, en güncel ve konum tabanları bilgileri müşterileriyle paylaşabilecek ve acil durum aksiyonlarını hızlandırabilecek.
 
Vodafone olarak, işletmeleri bilgi teknolojileriyle destekleyerek Dijital Dönüşüm’lerini sağlayan lider marka olmayı hedeflediklerini kaydeden Engin Aksoy, “Bu hedefle, Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Yarına Hazırım Platformu’nu hayata geçirdik. Bu platformla, enerji dağıtım şirketleri de dahil her ölçek ve sektörden işletmenin değişen iş dünyasında yarına ne kadar hazır olduğunu ücretsiz test ederken, aynı zamanda verimliliği artırmak için nelere ihtiyacı olduğunu da anlamasını sağlıyoruz. Dijitalleşme endeksini ve ihtiyaçlarını belirleyen bir işletme, isterse, verimliliğini artıracak Vodafone İş Ortağım çözümlerine Yarına Hazırım ekibimiz kanalıyla ulaşabiliyor” dedi.
 
 
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics