Dosya Elektrik Dağıtım Şirketleri ve BT ile Gelecek Veri 26 EKİM 2015 / 07:58

Kayıp ve kaçaklar azaltılarak çok büyük bir sorun aşılacak

Enerji piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte hızlı bir dönüşüm sürecine giren enerji şirketleri bilişim teknolojilerine ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Özellikle elektrik dağıtımında başlayan yoğun rekabet ve serbest kullanıcı limitlerinin hane kullanımı seviyesine düşmesi ile birlikte bilişim teknolojilerinin önemi daha fazla hissedilmeye başladı. Bugüne kadar geciken yatırımlar EPDK’nın da yönlendirmeleri ile birlikte hızla hayata geçirilmeye başladı. Şirketler dağıtım şebekesindeki altyapı yatırımları ile bilgi teknolojilerindeki yatırımlarına da hız verdiler. Şu anda hemen hemen tüm dağıtım şirketlerinde BT projeleri büyük bir hızla devam ediyor, yeni projelerinde hazırlık çalışmaları sürüyor. Kendilerinin de bu değişim sürecinde enerji şirketlerine dünyada kendini kanıtlamış teknolojik altyapıları sunmak için geniş ekipleri ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Experteam Yönetici Ortağı Alp Pekin, şunları kaydetti: 
“Dağıtım şirketlerinin şu anda en önemli yatırımları akıllı şebeke yönetimi konusunda yapılmaktadır. EPDK nın da bu konudaki düzenleme çalışmaları ile birlikte akıllı sayaç kullanımında ciddi bir artış beklemekteyiz. Bu konuda hızlı davranan ve akıllı
şebeke yönetimi konusunda öncü olan dağıtım şirketleri piyasada ciddi bir rekabet avantajı elde edeceklerdir. Experteam olarak akıllı şebeke yönetimi konusundaki yazılımlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Akıllı şebeke yönetimi ile dağıtım şirketlerinin ciddi bir verimlilik artışı sağlayacağını öngörüyoruz. Bu konuda şöyle örnekler verebiliriz. Akıllı sayaçların kullanımının artması ile birlikte şebekeden çok ciddi ve değerli veriler elde edilmeye başlayacak. Özellikle kullanım bilgisinin doğru alınabilmesi, bu verilerin doğrulama kuralları ile anlık kontrolünün sağlanması, fiyatlandırma ve faturalama sistemlerine doğru verilerin iletilebilmesi maliyetlerde ciddi bir avantaj sağlayacak ve şebekenin verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Dağıtım şirketlerinin  en büyük sorunlarından biri olan kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi, enerji kullanım tahminlemesinin yapılması, doğru fiyatlama için veri oluşturulması şebekeden doğru verinin alınıp işlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple şebeke verisinin işlenmesi bizce en önemli konu. Bu çerçevede esnek, her türlü sayaç ile iletişim kurabilen, topladığı veriyi hızlı ve doğru şekilde işleyebilen ve diğer sistemlere (faturalama, müşteri yönetimi, planlama vb.) aktarabilen yazılımların kullanılması gereklidir. Bizde bu yönde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle Smart Grid Gateway ve Meter Data Management konusunda uzmanlığımızı arttırıyoruz.” 
 
Doğru veri ile doğru fiyatlandırma
 
Akıllı şebeke çözümü ile şebekeden dolayısı ile müşterilerden gelecek verilerin doğru bir şekilde işlenmesi dağıtım şirketlerinin  müşterilerine doğru fiyatlandırma ve avantajlı fiyat teklifleri sunma imkanına kavuşacaklar. Şebeke verisinin doğru işlenmesi  ve yönetilmesi ile oluşacak fiyat avantajı müşterilere yansıtılabilecek, bu sayede müşteriler öncelikle daha uygun fiyatlar ile enerji sağlama imkanına kavuşacaklardır. Bununla birlikte şebekedeki hizmet kalitesi de artacaktır. Arıza bildirimleri, arıza verilerinin incelenmesi ve önleyici bakım tedbirlerinin uygulanması ile birlikte şebekenin hizmet kalitesi de artacaktır. Ayrıca şebekeden alınacak veri CRM ve büyük veri uygulamaları içinde zengin bir kaynak oluşturacaktır. Şirketler bu verileri kullanarak müşterine değer katan diğer hizmetleri de sunma imkanına kavuşacaklar. Yurtdışında bu uygulamaların örneklerini görüyoruz, ülkemizde de yakın zamanda hayata geçecektir, tabi ki doğru yatırımları ve araçları kullanan dağıtım şirketleri bu konuda bir adım önde olacaklar. 
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics