Dosya Elektrik Dağıtım Şirketleri ve BT ile Gelecek Veri 26 EKİM 2015 / 07:56

Müşteri ilişkileri, mevzuata uygunluk ve verimlilik için yatırımlar artıyor

Özelleştirmelerle ile birlikte enerji satışı ve satış sonrası hizmetler önem kazandı. Enerji dağıtım şirketleri, müşteri ilişkilerini ve sistemlerini mevzuata uygun olarak yürütebilmek ve verimliliklerini artırmak için, gerekli network alt yapısını ve entegre çalışan bilgi sistemlerini kurmaları ayrıca yasal zorunlulukları da sağlamaları gerektiğinin farkındalar ve bu konudaki yatırımlarını gözden geçirip, gereken yeni yatırımları planlıyorlar. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektrik dağıtım şirketlerinin abone tüketim bilgilerini belirlenen standartlarda Maliye Bakanlığına gönderme zorunluluğu getirilmesiyle birlikte bu çalışmalar hızlandı.
ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü Göker Sarp’ın verdiği bilgilere göre, işletme sistemi ihtiyaçları ile süreçlerin değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanması gerekebilir. Doğru teknolojiyi seçmek ve seçilen teknolojinin tasarlanan süreçlere en iyi şekilde uyum sağlayacağından emin olunması için kalite kontrol yatırımı yapılması gerekebilir. Birimler arası mükerrer bilgi girişini engellemek, kurum içi verimliliği artırabilecek basit ama güçlü bir çözümdür. Bunu sağlamak için kullanılacak tüm sistemlerin entegre çalışması yeterli.
Enerji dağıtım şirketleri bazı yatırımları da mevzuat gereği yaparken, kurum içi verimliliklerin de artmasını sağlayabilirler. Bunlardan bazıları: Kurumsal kaynak planlama, abone ve çağrı yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemi, doküman yönetim sistemi, talep tahminleme sistemi ve uzaktan sayaç okuma gibi yönetim sistemleridir ve bunların hayata geçirilmesi beklenmektedir.
Bu teknolojik yatırımlar ile aynı zamanda hızlı ve kolay planlama sağlayarak işletme maliyetlerini verimli hale getirebilir ve işletme maliyetlerini kontrol altına alabilirler. Özellikle enerji kalitesi izleme projeleriyle kaybolan enerjinin azaltılması ve atıl kapasitenin kullanılabilir hale getirilmesi de sağlanabilir.
Enerji dağıtım şirketlerinin abone ilişkilerini geliştirme ve devamlığı sağlamaları ancak müşteri odaklı stratejik çözümler ile gerçekleşebilir.
ERP ile tüm kaynaklar verimli bir şekilde kullanılabilir, birimler arasındaki süreçler doğru koordine edilebilir, doğru bilgi akışı sağlanır ve bu sayede müşteri ye daha iyi hizmet sunulabilir.
ERP, rekabetin daha da artacağı piyasada var olmak, abonelerine kaliteli ve hızlı geri dönüş ve hizmet sunmak için kullanılması zaruri hale gelen abone yönetim sistemi uygulamalarını da kolaylaştıracaktır.
 
 
 
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics