Dosya Elektrik Dağıtım Şirketleri ve BT ile Gelecek Veri 26 EKİM 2015 / 07:59

Siber tehditlere karşı önlemler yetersiz

Türkiye’de enerji sektöründeki bilişim yatırımları EPDK’nın yönetmelikleri ile belirli seviyeye çıkarılmaya çalışılsa da maalesef yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Özellikle siber tehditlere karşı önlemler yeterli düzeyde alınamamaktadır. Bunun en önemli nedeni kritik altyapı sağlayıcı sistemlerin internetin gelişimine ayak uydurma çabalarının artmasına karşın güvenlik önlemlerinin yeterli düzeyde alınmaması gelmektedir. Ölçsan Genel Müdürü Burak Sondal’ın verdiği bilgilere göre, siber tehditlerin finans sistemlerinden ulusal tehdit boyutuna geçerken enerji tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alması saldırı çeşitliliğini artırmakta buna karşın sektörde gerekli önlemleri alacak ürün ve teknolojik birikimin eksik olması bu tehditlerin istenilen seviyeye çıkmasına mani olmakta. Enerji sektöründe yaşanacak bir siber tehdidin ulusal etkisinin yüksek olması saldırganlar açısından bu sektörün ilgi odağı haline gelmesini sağlamaktadır. Türkiye enerji sektöründe otomasyon sistemlerini kullanırken bu sistemlerin internet uyumluluğuna geçiş aşamasında olmasından kaynaklı bu tehditleri daha az düzeyde hissetmektedir. Buna karşın yasal zorunluluklar bu sürecin hızlandırılmasını sağlamış gelecek yıllarda ciddi tehditler ile karşı karşıya olma olasılığımızı çok artırmaktadır. Bu sektöre çözüm üreten otomasyon firmalarının siber tehdit bilgi seviyesinin yeterli olmaması süreci daha da kritik hale getirmektedir. Bunun çözümlenmesi için bu firmaların siber tehditler konusunda deneyimli uzmanlar ile birlikte çözümler geliştirilmesi sağlanmalı ve kurumların bu çözümleri sağlayacak düzeyde bir çözüm üretmeleri gerekmektedir. Şirketlerin yatırım yaklaşımları konusunda bilgi veren Sondal, şunları kaydetti:
“Dağıtım şirketleri öncelikle ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi’ne yönelik yatırımlar yapmalı ve müşteri ile olan etkileşimlerini üst düzeylere çıkarmadırlar. Yapılacak yatırımlar sadece kurumsal düzeyde çalışmamalı bu yazılımlar hem web hem de mobil platformlar üzerinden müşteriye bilgi aktarabilen etkileşimli bir yapıda olurken özellikle sosyal medyayı aktif kullanabilen ve müşteri deneyimi ve verimliliği ölçebilecek teknolojiler olmak durumundadır.
 
Ayrıca dağıtım şirketleri sistemlerden toplayacağı bütün verileri büyük veri analiz tekniklerini kullanarak veriler üzerinde özellikler kurum veya kişi özelinde kullanım alışkanlıkları, kullanım performansı gibi raporlar üreterek analizler yapabileceği ve bunlardan çıkan sonuçlarla hem kurumun kendisinin daha verimli olması için gerekli aksiyonlar çıkarabilmeli hem de müşterilerine verdikleri hizmette daha kullanışlı ve verimli olacak çözümleri üretebilecekleri yatırımları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.”
  
Müşteriler için esnek çözümler
 

Müşteriler evlerinde/işlerinde enerjiyi kullanırken aldıkları hizmeti doğal bir durum olarak düşünmeleri nedeniyle kesinti veya bir problem olması noktasında çok hızlı tepki vermekte ve rahatsızlığını en üst şekilde dile getirmektedir. Kurumdan alınan hizmetteki sürenin uzaması veya net cevaplar doğru bilgilendirme olmadığında olumsuz bir tablo ön plana çıkarmaktadır. Rutin durumda aldığı hizmetler ile ilgili bilgi almayan müşteri sorun yaşadığında doğru süreçle yönetilmediğinde tepkisini çok sert verebilmektedir.  Bunu aşmaya yönelik müşteri ile olumlu bir etkileşim kurabilen bir dağıtım şirketi sadece problem olduğunda değil, yaşamın normal akışında da müşteri teması sağladığında daha olumlu bir tepki alabilecektir.  Müşterinin kullanım alışkanlıklarına göre müşteriye bilgi verebilen, onların tasarruf edebilecekleri tariflere veya daha az enerji kullanmalarına yönelik bilgi aktarılması durumları müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkartırken verilen servisin daha hızlı ve kaliteli olması sağlanacaktır.
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics