Eleman Arayanlar 21 EKİM 2013 / 11:36

Emobil Bilişim


Pozisyon


Pazarlama AsistanıAranan Özellikler


•             Kurumun pazarlama stratejisi doğrultusunda satışı artırıcı projeleri

planlamak, uygulamak ve raporlamak,

•             Pazarlama ve iş geliştirme odaklı faaliyetleri planlanmak ve uygulanmak,

•             Pazar ve rakip analizlerini yapmak, yeni projelerin geliştirilmesine

yönelik önerilerini üst yönetime iletmek ve uygun görülenlerin hayata geçirilmesini sağlamak,

•             İstatistiksel bilgileri ve raporları değerlendirmek, satış ve tanıtımın

arttırılmasını sağlamak ve tedbirleri almak,

•             Bölüm sorumluları tarafından sunulan haftalık raporları takip etmek ve

değerlendirmek,

•             Bölümü ile ilgili yıllık, aylık, haftalık iş programlarını ve iş

dağılımlarını yapmak, uygulamak ve denetlemek,

•             Belirlenen stratejiler çerçevesinde ürün ve hizmetlerin ve şirket

kimliğinin dış çevreye doğru yansıtılmasının takipçisi olmak,

•             Kurumun pazarlama alanında çalışmakta olduğu diğer kurum ve kişiler ile

süreçleri yönetmek,

•             Kurumun medya ile ilişkilerini planlamasına destek olmak,

•             Kurumun imajına ve hedef kitlesine uygun halkla ilişkiler, promosyon ve

tanıtım faaliyetlerinin (seminer, fuar, vb.) planlamasına destek olmak,

•             Kurumun ihtiyaç duyduğu basılı malzeme çalışmalarını (broşür, afiş, föy,

kartvizit vb.) koordine etmek,

•             Kurumların ilişkide olduğu diğer kurumlar ile ilişkilerin

güçlendirilmesine yönelik projeleri gerçekleştirmek, takip etmek, raporlamak,

•             Kurumun hedef kitlesi, sektörü ve rakipleri ile ilgili bilgi sistemini

oluşturmak ve geliştirmek,

•             Kurumun veri tabanı bilgilerini güncellemek,

•             Risk ve rekabetin yönetilmesinde destekleyici rol almak,

•             Hedef kitleyi analiz ederek, firma ve marka bilinirliği ve farkındalığını

artırmaya yönelik, etkinlik ve faaliyetlerin organize ve koordine edilmesi sürecine destek olmak,

•             Sürecin her aşamasını raporlamak

•             Satış ekibi ile iletişim içerisinde olarak müşterilerin talep ve

beklentilerini destekleyici bilgi ve materyaller ile satış sürecinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,

•             Vendor registiration girişlerini yapmak ve takipçisi olmak.

 

Beceri ve Uzmanlıklar :

•             Takım çalışmasına yatkın, aktif ve sosyal, pozitif enerjisini etrafındakilere de yansıtabilen, prezantabl

•             Planlama ve iletişim becerisi yüksek, hızlı öğrenebilen, sorumluluk bilinci ile hareket eden,

•             İnsan ilişkilerinde başarılı, temsil ve ikna yeteneği kuvvetli, sistematik, prensipli, düzenli çalışan,

•             Analiz, planlama ve takip yeteneği olan, raporlama becerilerine sahip,

•             Süreçte oluşabilecek sorunları farkedebilme ve çözüm üretebilme yeteneklerine sahip,

•             Analitik düşünebilen, yaratıcı, araştırmacı, sonuç odaklı, dinamik

•             Çağdaş satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri model ve süreçlerini, satış-pazarlama bağlantısını bilen,

•             Görev tanımı kapsamında gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyabilecek,

•             Pazarlamayı seven, Bilişim Sektöründe kendini geliştirmek isteyen,

 

Aranan Nitelikler :

•             Üniversitelerin İşletme, İktisat, Pazarlama, İletişim ve benzeri Fakültelerinden mezun,

•             Asgari 4 yıl ilgili birimlerde çalışmış,

•             MS Office Programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

•             İyi seviyede İngilizce okuma, yazma, anlama, konuşma becerisine sahip,

•             Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

•             Tercihen sürücü belgesi olan, aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan,

•             Tercihen bilişim sektöründe deneyimliBaşvuru


Adaylar CV’lerini eguroy@emobil.com.tr adresine göndererek başvurabilirler.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics