EMC 20 KASIM 2013 / 10:07

Veri yedeklemede tasarruf

EMC, ileri veri yedekleme ve kurtarma yatırımlarının yarattığı iş değerini belirleyebilmek için; operasyonel kazanımların, yatırımın geri dönüşünün, bu çözümlerin geri ödeme dönemlerinin ölçüldüğü bir araştırma gerçekleştirdi. EMC tarafından gerçekleştirilen IDC araştırmasında, BT karar vericilerine EMC veri yedekleme ve kurtarma çözümlerinin iş değerini gösterebilmek ve onların, bu çözümlerindeki yatırım geri dönüşlerini ve iş değerini daha iyi görebilmelerine yardımcı olunması amaçlandı.

“EMC’nin Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri ile Kanıtlanmış İş Değeri Yaratmak: Türkiye ve Orta Doğu Bölgeleri Yatırımın Geri Dönüş Analizi” isimli araştırmaya konu olan şirketler, veri yedekleme altyapılarıyla ilgili olarak toplam yıllık ortalama 2,9 milyon doların üzerinde tasarruf gerçekleştirdi. Araştırma verilerine göre, sadece, eski teyp kütüphanelerinin kaldırılması ve depolama verimliliğinin veri tekilleştirilmesiyle arttırılması sayesinde, 1,7 milyon ABD Doları dolayında tasarruf elde edildi; bu rakam toplam tasarrufun yüzde 58’ini oluşturuyor. Araştırmaya tabi olan şirketler, yüzde 454 oranında yatırım geri dönüşünün yanı sıra, çözümlerin geri ödeme süresini ise beş aydan az olarak gözlemledi.

Araştırma, BT çalışanlarının veri yedekleme ve kurtarma görevlerine ayırdıkları sürede yüzde 75’lik azalma ve geri yükleme sürelerinde ise, ortalama 9 saatten 1 saate gerileyerek, yüzde 88 oranında iyileştirme sağlandığını ortaya koydu. Daha önceleri yüzde 40 olarak belirtilen operasyonel kurtarmaların başarı oranı yüzde 100’e ulaşarak, üstün bir başarı elde edildi. Bu sonuç, son kullanıcıların uygulamaların geri yüklenmesi ve dosya düzeyinde kurtarma işlemleri için harcadıkları sürede dikkat çekici bir azalma anlamını taşıyor.

 Araştırma kapsamında görüşülen şirketlerin büyük bir çoğunluğu, birden fazla EMC yedekleme ürününü kullanıyor. Araştırma sonuçları, EMC çözümleriyle yapılan yedekleme dönüşümünün maliyet ve zaman tasarrufu sağladığını, son kullanıcı üretkenliğini arttırdığını ve BT çalışanlarına veri yedekleme ve kurtarma konularında yönetimsel kolaylıklar sağladığını ortaya koydu.  


Araştırma; EMC Data Domain, Avamar ve NetWorker’ın da içinde bulunduğu, EMC’nin veri  yedekleme ve kurtarma çözümlerini kullanan, Orta Doğu ve Türkiye’deki dokuz şirketin verdiği yanıtlar doğrultusunda yürütüldü. Araştırma kapsamında şirketlerden, EMC veri yedekleme çözümlerinin kurulumundan önceki, kurulum esnasındaki ve kurulum sonrasındaki şirket içi BT işlemlerini, altyapılarını ve gider verisini paylaşmaları talep edildi. Araştırmacılar daha sonra ürün, kurulum ve bütünleştirme maliyetlerinin yanı sıra, devam eden yazılım ücretleri ve BT bakım sürelerini göz önünde bulundurarak, kurulumu yapılan ürünlerdeki maliyetin karşılanma süresini ve yatırımın geri dönüş değerlerini hesapladı. Alan yönetimindeki iyileşmeler ile üretim, geçerlilik ve verimlilikteki artışlar gibi faktörler de, maliyetlerde görülen azalmanın yanı sıra, son yatırım geri dönüşü analizine eklendi.

EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, araştırmaya ilişkin olarak şunları söyledi:BT ve iş liderleri tarafından yönetişim gereksinimlerine ve iş sürekliliğine öncelik verilen bu bölgede, ileri yedekleme ve kurtarma stratejilerine sahip kurumlara olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Ekonomik belirsizlik içerisinde akla gelen en doğal tepki maliyetleri kısmak olsa da; bu araştırma, kurumların veri ve uygulamalarının, bir diğer deyişle değerli varlıklarının korunması ve hızlı bir şekilde kurtarılabilmesi için, yeni nesil yedekleme ve kurtarma teknolojilerine yatırım yapmanın çok akıllıca bir seçim olduğunu gösteriyor. Sonuçlar; telekomünikasyon, bankacılık ve finans gibi dikey pazarlarda faaliyet gösteren ve EMC yedekleme ve kurtarma çözümlerini kullanan dokuz önemli şirketin verdiği yanıtlar doğrultusunda elde edildi. Maliyetin hızlıca karşılanması, performansta görülen kayda değer artışlar ve toplam 3 milyon ABD Doları değerindeki yıllık tasarruf gibi araştırma sonuçları, yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin altında yatan iş değerini vurguluyor.”

IDC Yazılım Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Araştırma Analisti Ayşe Kaptanoğlu, araştırmaya yönelik açıklamasında “Orta Doğu ve Türkiye'deki müşteriler, paydaşlarının yedekleme ve kurtarma teknolojilerinin getirdiği iş değerini daha iyi anlayabilmeleri için, bu teknolojilerin ne tür bir yatırım geri dönüş değerine sahip olabileceklerini daha iyi belirlemenin yollarını araştırıyor. IDC, Orta Doğu ve Afrika'daki dokuz endüstri liderinden aldığı yanıtlar ışığında bu çözümlerin yatırım getirileri ve maliyeti karşılama sürelerinin yanı sıra, işlemsel getirilerini de açıkça belirledi. Edinilen bulgulara göre çalışma ortamlarına uygun yedekleme ve kurtarma çözümleri kullanan şirketler, personel üretkenliğinde ve işlemsel getirilerde artış kaydetti ve sürekli olarak büyüyen veri hacmini erişilebilir, kullanılabilir ve koruma altında tutabilme yönünde dikkat çekici bir iyileştirme sağladı" dedi. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics