Dosya Enerji Piyasası ve Bilişim Gereksinimleri Özel Dos 02 EKİM 2016 / 08:40

Enerji yönetimi ile gelen verimlilik

Günümüzde enerji yönetimi konusu sadece Türkiye’nin değil, yerkürenin en önemli gündem maddelerinden biri. Enerjinin yönetimi ise üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinin ölçebilmesi ile doğrudan bağlantılı. Bugün baktığımız zaman hem Türkiye’de hem de dünyada teknolojiyi en yakından takip eden ve kullanan şirketlerin enerji şirketleri olması da tesadüf değil. Enerji şirketleri üretim aşamasından dağıtım kanallarını takip etmeye, drone ile şebeke kontrollerinden saha ekiplerini mobil olarak takip etmeye kadar onlarca farklı çözümle verimliliği ve tasarrufu artırmaya çalışıyorlar.
Enerji yönetimi, kavramı kurumların üretimi azaltmadan enerjinin verimli olarak kullanılmasını ifade ediyor. Bu kavram sadece kurumlar açısından değil enerji sektörü oyuncuları ve enerji politikalarını yön veren kurumlar açısından da önemli bir konudur. Enerjinin verimliliği ile ilgili bilinirliliği arttırmak, bilgiler sağlamak, gelecek talep ve tahminlerin doğru yapılabilmesine imkan sağlayacak altyapıların oluşturulması bu hedefe ulaşmak için kullanabileceği yollardan bazılarıdır. Yeni nesil enerji şebekelerinin yaygınlaştırılması enerji stratejilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Akıllı sayaçlar ve ölçüm girişimleri, elde edilen verilerin işlenmesi ile kurumlara maksimum faydanın sağlanması konusunda benzersiz fırsatlar sağlamaktadır.
Kurumlar için enerji ve su tedariği vazgeçilmezdir ve bugün herhangi bir tür enerji kullanmadan bir günü geçirmek neredeyse düşünülemez. Çoğu müşterinin, sağlayıcılarının taleplerine uymak ve ücretleri ödemeye çalışmaktan başka pek seçeneği yoktur.  Bundan dolayı, tüketiciler anlaşılır biçimde faturalarını sorgulamaya başlamaktadırlar ve bu da, enerji hizmeti veren şirketlerin, ilgili masraflar konusunda harekete geçmesi ve masrafları azaltmaya yardımcı olacak çeşitli eylemler önermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kurumlar kendilerine sunulacak şeffaf bir faturalama, verimlilik programlarının teşvik edilmesi ve esnek fiyatlama metodları ile enerji verimliğini sağlayabilir.
Enerjinin verimli bir şekilde yönetilmesi sadece kurumların yapacakları teknolojik yatırımlarla sınırlı değildir. Kurum içi yapılacak teknolojik yatırımların sonuçları oldukça sınırlı olacaktır. Etkinin daha yaygın ve büyük olabilmesi için yapılacak teknolojik yatırımların enerji hizmet sağlayıcıları altyapılarından başlaması gerekmektedir. Yeni nesil akıllı şebekelerin kullanılması, akıllı sayaçların kurumlar tarafında kullanılması ile doğru talep ve tahmin yapabilen enerji hizmet sağlayıcıları, fiyatları düşürürken geliri arttırma sorununa çözüm bulabilecektir. Verilen hizmet karşısında hem müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırırken, kurumlarda maliyetlerini azaltabileceklerdir.
 
ETİKETLER : 1090

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics