Dosya Enerji Piyasası ve Bilişim Gereksinimleri Özel Dos 02 EKİM 2016 / 08:25

Tahminleme, müşteri deneyimi ve güvenlik uygulamaları revaçta

Türkiye’de enerji sektöründeki bilişim yatırımları EPDK’nın yönetmelikleri ile belirli seviyeye çıkarılmaya çalışılsa da maalesef yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Özellikle siber tehditlere karşı önlemler yeterli düzeyde alınamamaktadır. Bunun en önemli nedeni kritik altyapı sağlayıcı sistemlerin internetin gelişimine ayak uydurma çabalarının artmasına karşın güvenlik önlemlerinin yeterli düzeyde alınmaması gelmekte. Siber tehditlerin finans sistemlerinden ulusal tehdit boyutuna geçerken enerji tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alması saldırı çeşitliliğini artırmakta buna karşın sektörde gerekli önlemleri alacak ürün ve teknolojik birikimin eksik olması bu tehditlerin istenilen seviyeye çıkmasına mani olmakta. Enerji sektöründe yaşanacak bir siber tehdidin ulusal etkisinin yüksek olması saldırganlar açısından bu sektörün ilgi odağı haline gelmesini sağlamakta. Türkiye enerji sektöründe otomasyon sistemlerini kullanırken bu sistemlerin internet uyumluluğuna geçiş aşamasında olmasından kaynaklı bu tehditleri daha az düzeyde hissetmekte.
Dağıtım şirketleri öncelikle ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi’ne yönelik yatırımlar yapmalı ve müşteri ile olan etkileşimlerini üst düzeylere çıkarmalıdırlar. Yapılacak yatırımlar sadece kurumsal düzeyde çalışmamalı bu yazılımlar hem web hem de mobil platformlar üzerinden müşteriye bilgi aktarabilen etkileşimli bir yapıda olurken özellikle sosyal medyayı aktif kullanabilen ve müşteri deneyimi ve verimliliği ölçebilecek teknolojiler olmak durumunda. Ayrıca dağıtım şirketleri sistemlerden toplayacağı bütün verileri büyük veri analiz tekniklerini kullanarak veriler üzerinde özellikler kurum veya kişi özelinde kullanım alışkanlıkları, kullanım performansı gibi raporlar üreterek analizler yapabileceği ve bunlardan çıkan sonuçlarla hem kurumun kendisinin daha verimli olması için gerekli aksiyonlar çıkarabilmeli hem de müşterilerine verdikleri hizmette daha kullanışlı ve verimli olacak çözümleri üretebilecekleri yatırımları gerçekleştirmeleri gerekmekte. Özelleştirmelerle ile birlikte enerji satışı ve satış sonrası hizmetler önem kazandı. Enerji dağıtım şirketleri, müşteri ilişkilerini ve sistemlerini mevzuata uygun olarak yürütebilmek ve verimliliklerini artırmak için, gerekli network alt yapısını ve entegre çalışan bilgi sistemlerini kurmaları ayrıca yasal zorunlulukları da sağlamaları gerektiğinin farkındalar ve bu konudaki yatırımlarını gözden geçirip, gereken yeni yatırımları planlıyorlar. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektrik dağıtım şirketlerinin abone tüketim bilgilerini belirlenen standartlarda Maliye Bakanlığına gönderme zorunluluğu getirilmesiyle birlikte bu çalışmalar hızlandı.
ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü Göker Sarp’ın verdiği bilgilere göre, işletme sistemi ihtiyaçları ile süreçlerin değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanması gerekebilir. Doğru teknolojiyi seçmek ve seçilen teknolojinin tasarlanan süreçlere en iyi şekilde uyum sağlayacağından emin olunması için kalite kontrol yatırımı yapılması gerekebilir. Birimler arası mükerrer bilgi girişini engellemek, kurum içi verimliliği artırabilecek basit ama güçlü bir çözümdür. Bunu sağlamak için kullanılacak tüm sistemlerin entegre çalışması yeterli.
Enerji dağıtım şirketleri bazı yatırımları da mevzuat gereği yaparken, kurum içi verimliliklerin de artmasını sağlayabilirler. Bunlardan bazıları: Kurumsal kaynak planlama, abone ve çağrı yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemi, doküman yönetim sistemi, talep tahminleme sistemi ve uzaktan sayaç okuma gibi yönetim sistemleridir ve bunların hayata geçirilmesi beklenmektedir.
Bu teknolojik yatırımlar ile aynı zamanda hızlı ve kolay planlama sağlayarak işletme maliyetlerini verimli hale getirebilir ve işletme maliyetlerini kontrol altına alabilirler. Özellikle enerji kalitesi izleme projeleriyle kaybolan enerjinin azaltılması ve atıl kapasitenin kullanılabilir hale getirilmesi de sağlanabilir.
Enerji dağıtım şirketlerinin abone ilişkilerini geliştirme ve devamlığı sağlamaları ancak müşteri odaklı stratejik çözümler ile gerçekleşebilir. ERP ile tüm kaynaklar verimli bir şekilde kullanılabilir, birimler arasındaki süreçler doğru koordine edilebilir, doğru bilgi akışı sağlanır ve bu sayede müşteri ye daha iyi hizmet sunulabilir. ERP, rekabetin daha da artacağı piyasada var olmak, abonelerine kaliteli ve hızlı geri dönüş ve hizmet sunmak için kullanılması zaruri hale gelen abone yönetim sistemi uygulamalarını da kolaylaştıracaktır.
 
 
ETİKETLER : 1090

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics