Dosya Enerji Yönetimi ve Verimliliği 22 HAZİRAN 2015 / 06:41

Başarı, enerji yönetim sistemlerinden geçiyor

Schneider Electric Enerji Verimliliği Mühendisi Zeynep Evren

Enerji yönetimi, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. Enerji yönetimi, esas itibariyle yönetimsel ve teknik gereklilikleri içeren iki kısımda ele alınabilir. İşletmelerde enerji performansını iyileştirmek için kullanılabilecek farklı yöntemler, yaklaşımlar ve araçlar söz konusudur. Enerji verimlilik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda sadece yeni teknolojilerin satın alınması yerine, enerji yönetimi sisteminin kurulmasıyla daha başarılı ve süreklilik arz eden sonuçlar alındığı görülmüştür.

Bilişim sistemlerini barındıran büyük veri merkezlerinin enerji tüketimlerini incelediğimizde en önemli kalemlerden birinin soğutma sistemlerinin tükettiği enerji olduğunu görüyoruz. Günümüzde soğutma tarafında tasarruf edebilmek için uygulanan yöntemlerden en önemlisi serbest soğutma (freecooling) yani dış ortam havasının sıcaklığından yararlanılarak sistemlerin soğutulması. Serbest soğutmadan en uzun süre yararlanabilmek için mümkün oldukça yüksek ortam sıcaklıklarında çalışabilen donanımlar tercih edilmeli. Özellikle veri merkezlerinin soğutulması ile ilgili olarak önemli bir referans olan "ASHRAE TC 9.9 Thermal Guidelines for Data Processing Environments" e göre tavsiye edilen maksimum sıcaklık 27C. Bilişim sistemleri satın alırken donanımların bu sıcaklıklara uygun olup olmadığına dikkat edilmeli, ayrıca soğutmayı sağlayan mekanik sistemlerde bu çalışma sıcaklarına göre verimli çalışacak modellerden seçilmeli.

Diğer taraftanda donanımların kendi enerji tüketimlerinde de tasarrufa gidilebilir. Bunun için veri merkezindeki donanımlar, DCIM (data center infrastructure management) yazılımları sayesinde cpu utilizasyonları ve enerji tüketimleri takip edilip gereksiz olan sunucular kapatılabilir, sanallaştırma teknolojileri sayesinde fiziksel donanım kullanımı azaltılıp enerji tüketimi sağlanabilir.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğinde büyük önem taşıyan izleme altyapısında analizörler ve yazılımlar ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğe bütüncül ve sistematik çözüm sunan akıllı panolar ile; dahili ve bağımsız ölçüm ve kontrol fonksiyonlarını ölçülür, entegre haberleşme arabirimleri, enerji yönetimi platform ve yazılımlarına bağlanarak ve gerçek zamanlı izleme ve kontrol, tüketim bilgilerine erişim ve bu verilere dayalı enerji verimliliği çözümler üretilir. Ölçüm, bağlantı ve izleme adımları içeriğinde haberleşen  koruma ve kontrol elemanları ile güvenli çalışma, açık, ölçeklenebilir ve güvenli bir dijital enerji yönetim sistemiyle veri toplamanması otomatik hale getirilir. Ardından Schneider Electric'in enerji yönetimi uzmanlarının yardımıyla veriler, müşterilerin tesislerinin performansını sürekli biçimde anlayabilmelerini sağlamak için uygulamaya konabilir bilgilere dönüştürülür. Schneider Electric çözümleri, şirketlerin geçerli sistemlerine yaptığı yatırımları destekler ve kurum genelinde ortak bir anlayış için iyileşmiş sonuçların geniş bir kitleye iletişimini sağlamak için kullanılır. Akıllı pano, izleme ve verilere dayalı enerji verimliliği çözümleri için servis büro hizmeti kurumların enerji verimliliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan çözümlerdir.

 
ETİKETLER : 1027

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics