Etkinlikler 20 MART 2013 / 12:03

Anadolu Bilişim mobil çözümlerini anlattı

Anadolu Bilişim perakende sektörüne yönelik mobil çözümlerini SAP Analitik ve İnovasyon Forum’da tanıttı


İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Analitik ve İnovasyon Forum kapsamında iş analitiği, mobilite, bellek içi teknolojiler ve finansal e-dönüşüme yönelik yenilikler iş dünyasıyla paylaşıldı. Etkinliğin Gümüş Sponsorları arasında yer alan Anadolu Bilişim, perakende sektörü için Türkiye’de ilk defa uygulanan çözümlerini katılımcılarla paylaştı.


Anadolu Bilişim uzmanları tarafından sunulan çözümlerin tanıtılmasının yanı sıra Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman ve Uygulama Geliştirme Uzmanı Alp Keser, “SAP Retail Execution Mobil Uygulamaları ile Sahada Etkinliğinizi Artırın!” başlıklı bir sunum yaptılar. Sunum kapsamında mobilitenin gelecekte birçok sektörün verimliliğini ve rekabet gücünü artırması için temel anahtar olduğu perakende sektörüne yönelik bir proje üzerinden anlatıldı.

Mobilitenin giderek artan önemini vurgulayan Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman konuyla ilgili şunlaır söyledi:
 “Dünyada mobil cihaz kullanımı yüzde 87 oranına ulaştı. Cep telefonundan internete giriş oranı 2011 yılının son çeyreğinden 2012 yılının ilk çeyreğinde iki katına çıktı. Günümüzde herhangi bir çalışana ortalama 3,5 mobil cihaz düşüyor. Bu sayede kurum içerisinde herhangi bir problem meydana geldiğinde anında aksiyon alınabiliyor. Mobilitenin bu kadar önemli hale geldiği bir zamanda gelişmelerden geri kalmak kuşkusuz rekabet gücünün azalmasına yol açacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken mobil çözümleri sistemli olarak bir platforma taşınması gerektiğidir. Bu sayede yüksek verimlilik sağlanacaktır.”

Sunumda anlatılan projede perakende sektöründe mobil dönüşüm sayesinde kazanılacak avantajlara ışık tuttu. Kurumsal bilgi bütünlüğünün bilişim altyapısını oluşturmak için dinamik bir yapılandırma başlatan ve ürün gamının 700’e çıktığı kurumda onaylanmadan müşteri kredi yönetimi ve sıcak satış sürecine kadar birçok kritik nokta çok daha kolay yönetilebilir bir hale getirildi. Mobil dönüşümde stratejinin önemine dikkat çeken Karaman, hangi cihazın hangi amaçla kullanılması gerektiğinin kurum ihtiyaçlarına göre önceden belirlenmesi gerektiğinin, aksi takdirde karışıklıkların çıkabileceğini vurguladı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics