BTvizyon 16 OCAK 2018 / 12:27

BTvizyon Bursa 18 Ocak’ta Divan Otel’de gerçekleşecek

Her yıl Türkiye’nin çeşitli illerinde bliişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların ve kurumların temsilcilerini bir araya getiren BTvizyon Anadolu Toplantıları’nın 2018’teki ilk durağı Bursa olacak. 18 Ocak’ta Divan Otel Bursa’da gerçekleşecek etkinlikten önce konuşmacılardan hem 2018’i değerlendirmelerini istedik, hem de BTvizyon etkinliğinde verecekleri mesajlardan ipuçları almaya çalıştık.


Tolga Gören - Logo, Destek ve Projeler İcra Kurulu Üyesi

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Endüstri 4.0, Toplum 5.0, yapay zeka, robotlar, 5G, siber güvenlik, e-devlet, dijital dönüşüm gibi kavramlar merak uyandırmanın yanı sıra endişe duygusunu da beraberinde getiriyor. 2018, bu konu başlıklarının iş dünyasında daha çok karşılık bulacağı, ayakları yere basan projelerin çoğalacağı, bilgi ve bilinç düzeyinin de artacağı bir yıl olacak.

 

Yeni teknolojiler, hayatımızın çok farklı alanlarında ve daha yoğun bir şekilde yer alacak. Firmalar da bilgi teknolojilerinden uzak durmanın imkansız olduğunu, organizasyonlarında ve bütçelerinde bu alana ciddi pay ayırmaları gerektiğini net bir şekilde fark edecek.

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz.

Katılacağımız oturumda öncelikle mevcut iş yapış modellerinin işletmeleri geleceğe taşımada yetersiz kalacağını ve bu açıdan risk oluşturduğunu vurgulayacağız. İşletmelerin, yatırımlarını doğru yönetmek için her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine küçük ama hızlı sonuç alabilecekleri hedeflerle dijital dönüşümü başlatmalarının önemli olduğuna, ayrıca dönüşümü sadece yazılım değiştirme ya da güncelleme olarak görmemeleri, özellikle organizasyon yapılarında da değişikliğe hazır olmaları gerektiğine dikkat çekeceğiz.

 

Mahir Genç - TOFAŞ, ERP Uygulamaları Yöneticisi

 

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

İşletmeler bugün “dijital dönüşüm” kapsamında; iş modellerinin yeniden oluşturulması, iş yapış şekillerinin değişmesi ve rekabetin farklı bir yön kazanması gibi çok sayıda fırsata işaret ediyor. Bu doğrultuda, eski sistemlerin yarattığı sınırlar da ortadan kalkarak insan gücü değil, insan zekası ve fikirleri önem kazanıyor. Çünkü kol gücüne dayalı, hataya açık çalışmalar artık dijital sistemlere emanet ediliyor. Öğrenen makineler, her şeyin interneti, blockchain, bulut gibi yeni teknolojiler ile çevremizdeki herşeyin giderek zeka kazandığını görüyoruz. İnsan ise tüm bu süreçleri koordine eden bir görev tanımına geçiş yapıyor. İşletmelerin maliyetlerini azaltması, verimliliğini arttırması, müşteri beklentilerine daha hızlı cevap verebilmesi, yepyeni iş modelleri oluşturması için önlerinde olağanüstü fırsatların olduğu bir dijital dönüşüm evresindeyiz.

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

TOFAŞ olarak birçok dijital dönüşüm projesine başladık, bunlardan bir tanesinin sunumunu gerçekleştiriyor olacağım.


 

Batuhan Demirkök - Brother, Satış ve Pazarlama Müdürü

 

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Son yıllarda kurumsal alanda yaşanan teknolojik gelişmeler iş süreçlerindeki verimliliği elbette arttırmaktadır. Sanal gerçeklik, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi ortaya çıkan yeni kavramlar halihazırda iş yaşamımıza entegre olmuş durumda. Yeni teknolojiler, yalnızca yeni sanayi dalları doğurmakla kalmıyor, mevcut sanayi dallarını ve ekonomik faaliyet alanlarını değişime uğratıyor. Birçok sektör yeni teknolojileri kullanarak hem iç süreçlerinde, hem de son kullanıcıya ulaştıkları noktada çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu avantajlara karşılık, yeni teknolojiler beraberlerinde büyük güvenlik tehditleri doğuruyor. 2018 yılında veri koruma ve altyapı güvenliği, kurumlar için öncelikli konular olacak. Kurumlardaki bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması gittikçe önem kazanıyor. Kurumlar bu bağlamda güvenlik açığı olmayan donanım ürünlerini tercih etmeli ve yazılım alt yapılarını bu doğrultuda biçimlendirmelidir. Brother’ın sağladığı çözümler, kurumlara, baskı ihtiyaçları anlamında ihtiyaç duydukları güvenilirlik, verimlilik ve düşük maliyet sunmaktadır.

 

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

Bursa’da gerçekleşecek BTvizyon etkinliğinde, kurumsal baskı çözümlerinin doğru yönetilmesiyle iş akışında ne gibi faydalar sağlanabileceği konusuna değineceğim. Veri güvenliğinin ve iş verimliliğinin ön plana çıktığı bir dönemde, baskı ihtiyaçları anlamında doğru ürünlerin tercih edilmesinin önem kazandığını vurgulayacağım.

 Adem Al - Metrobi, İş Geliştirme Müdürü

 

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

2018, teknolojik olarak daha çok Yapay Zeka’nın ön planda olacağı bir yıl olacak gibi görünüyor. Bu durumunun şirketlere yansıması ile şirketlerin maliyet rakamları daha aşağılara çekilecektir. İnsanların bu bağlamda ekonomik olarak alım seviyesini arttırabilecek hale gelecektir.

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

Yapay Zeka’yı kullanarak yazdığımız Rota Optimizasyonu yazılımı ile mevcuttaki durumda manuel yapılan ve ekonomik olarak külfet haline gelen iş yapış modelinin nasıl ortadan kaldırılabileceğini ve şirketlerin nasıl faydalanabileceğini anlatacağım.


 

Ekrem Özgürbüz - Sistematik OTVT, Kurucu Ortağı

 

 •  2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Teknolojinin gelişim hızına baktığımızda 2018 in bir önceki yıla oranla bu gelişmelerin yansımalarını Türk sanyisinde, endüstrisinde fazlaca hissetiriyor olması gerekir. Teknoloji logaritmik bir hızla ilerliyor, dolayısıyla bekletilerimiz büyük ama her yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojinin getirdikleri söylenenlerden çok yapılanlarla ölçümlenecek. Ölçümlemeden kastım üretim maliyetlerin düşmesi, verimliliğin artması, az zamanda kaliteli üretimlerin yapılmasıdır, yapılabilirliğin en temel dayanağı da sanayide yenilikçi teknolojinin kullanılmasıdır. Yenilikçi Teknoloji pahalı dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi gerekir. Dinamikler iç içe geçmiş durumda bu nedenle Türkiye sanayisinde yenilikçi teknolojinin kullanımının hızının daha da çok artması gerekiyor yani cesur ve vizyoner yatırımlar için özellikle büyüklü küçüklü kobilerin desteklenmesi, altını çiziyorum bilinçlendirilmesi çok önemli.

 

Kısa bir süre önce başlayan Endüstri 4.0 rüzgarını arkamıza alarak 2018 ve ilerisi için IoT ve M2M tarafına şöyle bir değerlendirme yapabiliriz sanırım.

 

Üretim Sistemleri M2M ile Değişiyor

Endüstri 4.0; üretim hattında robotların işbaşına gelmesinden çok daha fazlası ve burada M2M iletişim ile tüm hatların gerçek zamanlı takibi, hatta olası sorunların öngörülebilirliği gibi avantajları beraberinde getiriyor. Sonuçta çip teknolojisi, hiç olmadığı kadar erişilebilir hale geldi gerek maliyet gerekse ölçek itibariyle. Operasyonel maliyetlerin de yeniden tanımlanmasını sağlayacak M2M iletişim, bireylerin hayatında akıllı araba, akıllı ev gibi konseptlerle yerini alırken, doğal olarak reel sektörde de artık gücünü göstermeye başladı. 

 

Alışkanlıklarımız, davranış biçimlerimiz değişiyor, bireysel, toplumsal sosyoljik yaşam modellerimizde nasıl değişimler yaşıyorsak, iş süreçlerimizde de dijital dönüşüm bu değişimi hızla sürüklüyor. Net olan bir şey var değişim kaçınılmaz ve bu değişime ayak uyduramayanlar gelecekte var olamayacaklar.

Günümüzde yaşadığımız hemen hemen her faaliyetimizin içinde dijitalleşme etkilerini artan şekilde deneyimliyoruz. Yaşam şekillerimiz, iş yapış tarzlarımız , yeni iş alanlarımız ile bizleri farklı bir gelecek bekliyor. Gelecek bu şekilde oluşurken üretim sistemlerindeki değişim ve daha fazla dijitalleşme kaçınılmaz olacaktır.

Ülkemizde endüstri 4.0 şemsiyesi altında gerçekleştirilen bu çalışmaların memnuniyet verici olduğunu, özellikle M2M ekseninde bu değişim ve farkındalığın giderek arttığını görüyoruz.

 

Bu etkinin faydaya dönmesi için daha fazla veri toplamaya, toplanan bu verileri değerlendirmeye ve çıkan sonuçlara göre aksiyon aldırtmaya ihtiyacımız giderek artıyor. Özellikle bizim ilgi alanımızda olan artık her işin başına “akıllı” özelliğini eklemek ise olmazsa olmazımız oluyor. Peki nedir “akıllı olmak?”

 

Akıllı olmak işte bu verileri uzaktan, el değmeden-insan müdahalesi olmadan toplamak, toplanan bu verileri otomatik olarak belli kurallara göre değerlendirmek ve çıkan sonuçlara göre otomatik olarak aksiyon aldırtmakla sağlanıyor.

 

Bizler değişen bu “yeni veri toplama teknolojisine” şirketlerimizin duyduğu ilginin son derece yüksek olduğunu gerçekleştirdiğimiz projeler ve farklı proje talepleri ile anlıyoruz.

 

Nesnelerin birbirine bağlanması ile artık bunlar veri oluşturacak, big data. Herkesin Big Datadan dönüştrülen dijital ortak akıl üzerinden uygulamalar geliştirmesine izin verilecek.

 

Daha çok bilgiyi kullanan, daha çok etkileşimli olmayı gerektiren iş alanları oluşacak.

İnsan müdahalesi olmadan çalışan karar mekanizmaları ve yönetilen iş süreçleri başlayacak, İnsansız üretim insansız fabrikalar.

 

M2M’in mobil uygulamalarla birlikte kullanıldığı projeler, şirketler için potansiyel ve operasyonel maliyetlerde de önemli tasarrruflar sağlayacak.

 

Bizler şu anda bu değişimin etki ve farkındalığını çalıştığımız büyük kurumsal şirketlerde görüyoruz. Orta ve uzun vadede ise ülkemizin üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerinin dijital dönüşüm sürecine girmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetçi olabilmemiz, karlı çalışabilmemiz ve farklı pazarlara açılabilmemiz için bu değişimden uzak kalmamalıyız. Geniş faaliyetlere sahip kurumsal şirketlerimiz dışında özellikle bu şirketlerin yan sanayisi olarak çalışan büyük orta boy işletmeler ile küçük orta boy işletmeleri kapsayacak şekilde dijital dönüşüm projelerine hız verilmesinin devlet ve özel sektör politikası haline getirilmesini bekliyoruz.

 

Endüstri 4.0 entegrasyon/uyum sürecini ıskalamadığımızın farkında olarak bizler gibi hem donanım hem de yazılım teknolojileri üreten şirketlerinde uygun maliyetler ile şirketlerimizi cesaretlendirmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 

Üretim sistemlerimizde yaşayacağımız uçtan-uca değişim ile tedarikçi seçiminden başlayarak verimli üretim, kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ile son kullanıcı tarafında ürün ve hizmet izlemenin avantajlarını öne çıkarabilmeliyiz. Tedarik zincirinin hangi aşamasında faaliyet gösterirsek gösterelim tüm hizmet ve üretim süreçlerinin insan müdahalesi olmadan yönetilmesi, somutlaştırırsak IoT ve M2M tabanlı teknolojilerin kullanılması hem lokal hem de uluslararası rekabete destek sağlayacak vazgeçilmez yönelimler haline gelmiştir.

 

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

IoT ve M2M in tedarik zincirindeki yerinin ne olduğu, teknolojinin hangi süreçlerden nasıl geçtiğinden bahsederek, yapılan projelerden örnekler vermeye çalışacağım.

Aslında IoT, M2M ev kullanıclarından veya alışveriş merkezlerinden biraz uzaklaştırıp “Türkiye sanayisinde üretimde, lojistikte nerededir?” sorusuna örneklerle yanıtlar arayacağız.

 

Donanımlar, çipler, özel tarlanmış kartlar üretmek bu gün IoT ve M2M in temel dayanağıdır. Software cloud platfromları ile desteklendiğinde ölçülemez avantajlar sağlıyor. Biz aslında SistematikOTVT olarak Türkiye’de, endüstride %100 yerli IoT ve M2M donanımları üreterek IoT platfromları yaratmaya çalışıyoruz. Kaçınılmaz bir süreçtir IoT, ya şimdi yakalarsınız ya da geç kalmış olursunuz!


 

Yusuf Baltacı - İnegöl Belediyesi, Bilgi Teknolojileri Müdürü

 

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Kişisel alan ve iş yerlerimize hızla giren bilgisayar sistemlerinin hayatımıza etkisi insanoğlunun hiç ummadığı bir seviyeye ulaştı. Bilgi Teknolojileri etki alanının bu denli büyük ve hızlı olduğu dünyada, iş dünyasının bu gelişmelerin dışında kalması hayal dahi edilemez.

 

Yeryüzündeki dijital verilerin yüzde 90'ı son bir kaç yıl içerisinde oluşturulmuştur. Bu denli büyüyen bir veritabanında teknolojinin iş dünyasında köklü değişikliklere sebep olması şüphesiz hiç kimse için sürpriz olmamıştır. Robot teknolojilerinin ve yapay zeka biliminin yol kat etmesi ile ev kullanıcısına yardım eden ev robotlarının yanı sıra, fabrikalarda seri üretim yapan robot sistemlerine dek teknoloji alanındaki gelişmeleri hayatımızın her alanında görmeye başladık.

 

Yaşamımıza yeni bir boyut kazandıran ve hayatımıza e-ticaret, e-belediye, e-devlet, e-dönüşüm kavramlarını sokan bilgi teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyanın 7’den 70’e her insan tarafından kullanılmaya başlanması bize gösteriyor ki 2018 yılı hayatımızda çok şeyi değiştirecek!

 

Yapay zeka, Artırılmış Gerçeklik (AR), Görsel tanıma, Akıllı asistanlar, 5G, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti, elektrikli ve şoförsüz araçlar, sağlık, eğitim, tarım ve mesleklerde yenilikler bugünün bilim ve teknolojisine göre bizi bekleyen yenilikler olacak. Kim bilir gelecekte daha neler olacak, tam anlamıyla büyüleyici, ürkütücü, heyecan verici!.. Baş döndürücü hızla gelişen teknoloji, yeni buluşlar ve yeni fikirler..

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

İnegöl Belediyesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile operasyonel verimlilik, maliyetlerde azalma, kamu hizmetlerinin yerinde sunulması ve kalitesinin arttırılması, uygunluk, kolaylık ve yenilik alanlarında hızlı bir dönüşüm içerine girmiş bulunmaktadır.

Elektronik Belediye (E-Belediye), yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimi sağlanmaktadır.

Kent yaşamını kolaylaştıran planlı ve programlı faaliyetlerin yürütülmesinde belediyelerin çok önemli görevleri vardır. Bu nedenle hizmet üretiminde belediyeler tüm iletişim kanallarını halkın hizmetine açmak zorundadır. E-Belediye bu araçların başında yer alan bir projedir.

 

Her geçen gün yenilenen hizmetlerle E-Belediyecilik uygulamalarımız vatandaşın memnuniyeti için yeni olanaklar sunmaktadır. Elektronik hizmetler vasıtasıyla vatandaşlar zaman ve mekân kısıtlaması olmadan belediye ile ilgili olan her türlü işlerini tamamlayabilmektedir. Vatandaşın eskisi gibi uzun kuyruklar oluşturduğu görüntülere rastlamak olası değildir. Vatandaşlarımız, belediye ile daha fazla etkileşim sağlayarak talep ettikleri hizmetleri kişiselleştirebilmekte, yönetimin çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmekte ve seçimle gelen yöneticilerin davranışlarını izleyerek onlara doğrudan geri bildirim sağlayabilmektedirler.

 

Özellikle mobil uygulamaların da son yıllarda çok gelişmesi, e-belediyecilik alanına yeni bir boyut getirmiştir. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat faydalanabildiği e-belediyecilik hizmetlerini özetlemek gerekirse; meclis kararları, projeler, faaliyet raporları, anket, imar durumu, etkinlikler, sanal tur, hizmet rehberi, borç sorgulama, ödeme, bilgi edinme, şikayet başvuru-takip, imar durumu, pazar yerleri, temizlik, çevre, emlak, ilan ve reklâm, gıda, zabıta hizmetleri, çözüm üretme ve harita uygulamaları ile vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak bir çok yeniliğe imza atmaktayız.

 

e-Dönüşümün belediyemiz uygulamalarındaki temel bileşenleri;

Geliştirilebilir, yenilenebilir ve modüler ürünler oluşturma, katılımcılık, saydamlık, paylaşım, etkileşim ve hesap verme altyapısı, yapılan çalışmalarda tüm unsurların ekonomikliğinin dikkate alınması, maliyetlerin azaltılması, çalışmaların elektronik ortamda yürütülmesi, izlenmesi, performans ölçümü, projelendirilmesi ve yönetilmesidir.

 

Teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler kamu yönetimi anlayışını da değiştirmiş, bütünleşik yapı çerçevesinde E-devlet hizmetleri ile tam bir entegrasyon içerisinde olan e-dönüşüm çalışmalarını sürdürmekte olan İnegöl Belediyesi, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, verimli ve standart süreçlere sahip olmak, vatandaş memnuniyetini artırmak, yönetimin hızlı ve doğru karar almasını desteklemek, vatandaş odaklı, daha akıllı, sürdürülebilir,  şeffaf ve yaşanılır şehir ilkesiyle bilgi toplumuna dönüşüm perspektifinde İnegöl halkına layık olduğu çağdaş, kaliteli, güvenli ve erişilebilir hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.


 

M. Gökhan Erdoğdu - MechSoft Türkiye, Yönetici Ortak

 

 • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Firmalara verimlilik sağlayacak ve yeni gelir kapıları açacak dijital dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam edeceğine inanıyoruz. Bu sayede firmaların rekabetçi pazarda bir adım daha öne geçebilecek kuvvete kavuşacaklarından eminiz; çünkü dijital dönüşüme ayak uyduramayan firmaların orta ve uzun vadede birçok alanda problem yaşacaklarını düşünüyoruz.

 

 • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

Hedefimiz, her ölçekteki firmanın yazılım teknolojilerinin sunduğu avantajlardan faydalanarak, dijital dönüşümde yer almalarını sağlamak. Çalışma alanlarımızdan birisi olan Doküman ve İş Akış Yönetimi dijital dönüşümün önemli alanlarından birisi. BT Vizyon toplantılarında, bu alana yapılan yatırımın firmalara sağlayacağı faydalardan, yatırım yapılırken ise nelere dikkat edilmesi gerektiğinden ve biraz da bu alanın geleceğinden bahsediyor olacağız.

 

 

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics