Etkinlikler 13 EYLÜL 2017 / 11:09

Dijital Ekosistem: IoT ve M2M Platformu Gerçekleştirildi

IoT ve M2M teknoloji ve uygulamalarının gelişimi, bireysel hayat kadar kurumsal hayatı, ürün ve hizmet geliştirme ve sunum aşamalarını da dönüştürüyor. Farklı ekosistemlerle iletişim ve bilgi paylaşımının öne çıktığı bu dönemde, her şirketin kendini geliştirme ve Endüstri 4.0'ın temelini oluşturan yapıya uyum zorunluluğu var. Böylece büyük veri çözümleri ve analitik yetkinliği, gerçek zamanlı sunum yapabilme becerisi gibi özellikler her sektörde ve her ölçekte şirketin önceliği olmak zorunda. İşte tüm bu başlıklar “Dijital Ekosistem: IoT ve M2M Platformu”nun da temelini oluşturdu. Bu platform etkinliği Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi tarafından BThaber destekleri ile 24 Ağustos 2017 tarihinde CVK Park Bosphorus Otel İstanbul’da “Akıllı1Dünya” mottosunda başarı ile gerçekleştirildi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics