Etkinlikler 07 EYLÜL 2016 / 14:20

Dijital Tıp Devrimleri Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

Sisoft Dijital Tıp Devrimleri Teknoloji Platformu’nun Platin Sponsoru oldu. Aynı zamanda Sisoft Zirve içerisine dijital hastane de kuracak.

Dijital kişisel sağlık çağı

Dijital teknolojiler sağlık alanında yepyeni bir çığır açtı. Temelde teknoloji sayesinde, sağlıkta verilen hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin yükseltilmesi, tıbbi hataların azaltılması, iş süreçlerinin kısaltılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve cironun artırılması olanaklı hale geldi. Sağlıkta güvenli takip noktasında, güvenli doğrulamayı sağlayan en önemli teknolojilerin başında biyometri geliyor. Biyometrik teknolojilerin kurumlara ve şirketlere sunduğu en büyük avantaj, kimlik dolandırıcılığı ve sahteciliğini önemli ölçüde önlerken; kimlik yönetimi süreçlerindeki operasyonel maliyetleri de en aza indirmesi diyebiliriz. 

Yanı sıra sağlığın dijitalleşmesi, kişisel sağlık yönetiminin de önemini artırdı. Kişiselleşen sağlık kavramı; sadece hasta olduğunda sağlık sistemine başvuran ve takip edilmeyen bireyden farklı olarak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verilerin sürekli kontrol altında tutulduğu proaktif bir yaklaşımı tanımlıyor.  IoT/giyilebilir cihazlar ve akıllı cep telefonlarımız, hastalığımızın ve iyilik halimizin (wellness) uzaktan takip edilmesini sağlayarak nerede olursak olalım tıbbi verilerimizi internet aracılığı ile doktora gönderdiğimiz,  ilaç alışımızı, egzersiz yapışımızı ve diyetimize uymamızı hastane dışı sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlayacağı bir gelecekten söz ediyoruz.

Sağlığın dijitalleşmesi ve kişisel sağlık yönetimi eğilimlerini bu Platform Konferansında ele alacağız.

Konu başlıkları:

-          Türkiye sağlıkta dijitalleşmenin neresinde

-          Dijital hastane, nereye kadar, nasıl?

-          Kişiselleştirilmiş sağlık ne getiriyor, yasal düzenleme boyutu

-          Kişisel sağlık verilerinin gizliliği, mahremiyeti ve korunması

-          Sağlıkta biyometri teknolojilerinin rolü

-          IoT, giyilebilir teknolojiler, mobil, yapay zeka ve robot teknolojileri sağlıkta nasıl kullanılıyor?

 

ERP Çözüm Süreçleri Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

 

Dijital şirketinizi ERP ile kolay yönetin

Kurumsal kaynak planlama olarak adlandırdığımız kurumsal iç çözümleri bütününün çıkış noktası başlangıçta mali ve finansal yönetim, şirket kaynaklarının planlanması ve üretim otomasyonu idi. Ancak dijital dönüşüm ile birlikte ERP sistemleri de ciddi bir kimlik değişimine uğrayarak şirketlerin stratejik yönetimi, gelecek vizyonunu belirleme, rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırmada vazgeçilmez iş ortağı oldu.

İnternet ile birlikte gelişen dijital iş dünyasında müşteri merkeze oturdu. Dolayısıyla ERP sistemleri de şirketlerin içindeki sistem odalarından çıkıp mağazada, sokakta, üretim sahalarında kısacası her yerde müşteri nabzını ölçen, analiz eden, raporlayan ve geleceği planlayan bir yapıya dönüştü.

Konu başlıkları:

-          ERP sistemleri şirketlerde dijital dönüşüme nasıl katkıda bulunuyor

-          Şirketlerde iş çözümlerinin entegrasyonu neden önemli, nasıl sağlanabilir?

-          Kamudaki e-dönüşüm projeleri ve omnichannel uygulamaları ERP sistemlerinin yeteneğini nasıl farklılaştırıyor?

-          SaaS, bulut bilişim çözümleri ERP sistemlerinin kullanımını nasıl etkiliyor

-          Dijital KOBİ'ler için yeni ERP

-          Endüstri 4.0, ERP sistemlerini nasıl dönüştürüyor?

 

Finans ve Dijital Ödeme Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

İnternet ve mobil kullanımının yaygınlaşması ve tüketicilerin dijital dünyaya geçişi ile birlikte finans ve bankacılık endüstrisi dijital bankacılık konusunda ilk yatırımları yapan sektör oldu.

Teknoloji yatırımlarını sürekli güncelleyerek fark yaratmaya çalışan finans ve bankacılık sektörü bugün, geleneksel bankacılık kalıplarını yıkıyor ve dijital bankacılık vizyonunu hayata geçiriyor.

Finans ve bankacılık kuruluşlarının dijital dönüşüm dalgasını yakalamak ve fintech adı verilen yeni piyasa oyuncularıyla rekabet ya da işbirliği yapmak için dijital performanslarını artırmaları, dijital kültür yapılanmalarını tamamlamaları, yeni teknolojileri hızla uygulamaları ve daha çok inovasyona yatırım yapmaları gerekiyor.

Sektör oyuncuları bir taraftan dijital müşteriye erişim için yeni nesil dijital teknolojilere yatırım yaparken diğer taraftan dijital kurumsal kimliklerini de güçlendirmek zorunda. Veri ve bilgi güvenliği, veri merkezleri, dijital doküman ve arşiv yönetimi, ileri veri analitiği, iş zekası, risk yönetimi, bulut bilişim gibi kurumsal süreçlerini dijital dönüşümün DNA'sına uyumlu hale getirmesi gerekiyor.

Teknoloji Platformumuzda finans ve bankacılığın dijitalleşen kurumsal süreçlerini ve dijital ödeme teknolojilerini konuşacağız.

Konu başlıkları:

- Dijitalleşme süreci finans ve bankacılığı nasıl ve ne şekilde değişime uğratıyor?

- Gelecek nesil dijital bankacılık hizmetleri neler olacak?

- Bankaların dijital bankacılık vizyonu ve hizmetleri neler?

- Bankalar büyük veri gerçeğine nasıl yaklaşmalı,  nasıl bir strateji geliştirmeli

- Bankaların önemli varlıkları olan belgeler dijital süreçte nasıl bir değişime uğruyor?

- Doğru bir belge ve doküman yönetimi stratejisi nasıl oluşturulabilir?

- Bankacılıkta bulut ve veri merkezleri hizmetlerine yaklaşım, bu doğrultuda yeni bilgi güvenliği politikası    nelerdir?

 

 

 

Perakende Sektöründe Dijitalleşme Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

 

Perakende dijital müşteri deneyimine hazırlanıyor

Perakende sektörü düne kadar mutfağının içini yönetebilmek için cari/finans, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi, bilgi yönetimi, satış yönetimi, ürün yönetimi, depo yönetimi gibi pek çok dalda uygulamalar ve altyapı sistemlerine yatırım yaptı.

Bugün ise değişen tüketici profiliyle birlikte dışa dönük bir yapıya dönüştü. Markalar yeni müşteri elde etmek ve mevcut müşterisini elinde tutabilmek için yeni nesil bilişim teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. Başta mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, temassız-mobil ödeme sistemleri,  insansız kasa, e-ticaret, nesnelerin interneti (IoT), sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zeka vb. uygulamalara ilgi göstermeye ve ön yatırımlarını yapmaya başladı. Sektörün bugün ve gelecekteki konusu ise, müşterisine en iyi deneyimi yaşatmak.

Perakendenin dijitalleşen yüzünü bu Platform Konferansında ele alacağız.

Konu başlıkları:

-          Perakende sektöründe dijitalleşme stratejileri

-          Dijital perakendecilikte büyük verinin önemi

-          e-Ticaret ve omni channel, perakende sektörünü bugün ve gelecekte nasıl etkileyecek?

-          Akıllı mobil perakendecilik hizmet bileşenleri nedir? (Saha otomasyonu, depo otomasyonu, araç takip, mobil satış ve pazarlama vb.)

-          Dijital dünyada en iyi müşteri deneyimini oluşturmanın adımları

 

Büyük Veri ve Bulut Çözümlerinde Cognitive ile Yapay Zeka Algoritmaları Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

 

Büyüyen verinize bulutta yer açın

Saklanması ve yönetilmesi gereken dijital veri miktarı her an artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılına kadar dijital içeriğin 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor.

Her geçen gün büyüyen ve göz ardı edemeyeceğimiz veriyi ne yapacağız? Dijital dönüşümün hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesi için yönetilmesi kolay, ölçeklenebilir, birbirine kolay bağlanabilen, uygun maliyetli bir altyapı sistemine ihtiyaç var. Şirketlerin dijitalleşme sürecinde kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Bulut bilişim aynı zamanda büyük veriyi yönetecek yeni bir iş modeli ve şirketlerdeki iş modellerini de değiştirmeye aday. 

Teknoloji bugünden itibaren bir adım daha ileri giderek bulut üzerindeki büyük verinin birtakım yapay zeka algoritmaları ile bilişsel (kognitif) analizini yaparak yani beynin işleyişi (zeka) ile bilgisayar arasında bir bağ kurarak akıllı iş sonuçları üretilmesini sağlayacak.

Şirketlerin büyük veri ve bulut stratejilerini nasıl oluşturacaklarını bu Platform Konferasında tartışacağız.

 

Konu başlıkları: 

-          Doğru bir büyük veri stratejisi oluşturmak

-          Büyük veri ile nasıl değer artırılabilir?

-          Büyük veride analitiğin önemi nedir?

-          Büyüyen verinizi buluta taşımanın yolları ve avantajları

-          Bulut bilişimin mimari yapısı ve güvenliği

-          Bulut bilişim hizmet modelleri

-          Büyük veri ile yapay zeka ilişkisi

 

 

Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Kentsel Dönüşüm Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

 

Çağdaş kent yaşamı deyince artık akla teknoloji ile yönetilen, iş süreçlerinin dijitalleştiği, vatandaşıyla her an her noktadan temas halinde olan akıllı ve yeni nesil yönetimleri anlıyoruz.

Çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı yeni nesil kentler oluşturmak, aynı zamanda ülke refahını artırmanın anahtarı. Bundan hareketle yerel yönetimlerin, üstlendiği bu önemli rolü en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yenilikçiliğin kent yaşamına akıllı gelecek tasarımıyla entegrasyonunu gerçekleştirmek durumunda.

Gelecek odaklı yeni nesil kentler oluşturmak için teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmak gerekiyor. Mobil teknolojilerden sensör teknolojilerine, fiber internet alyapısından akıllı enerji ağlarına, akıllı ulaşımdan büyük veri ve veri analitiğine, şehir güvenliğinden sağlık temizlik ve çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda akıllı teknolojilerin sihirli dokunuşuna ihtiyaç var.

Dijital gelecek odaklı yeni nesil kent kavramını bu platformda ele alacağız.

 

Konu başlıkları:

-          Kentlerin temel gereksinimleri ve bunları karşılayacak teknoloji yaklaşımları

-          Akıllı kent hizmet bileşenleri (Akıllı enerji-su-ulaşım-trafik-sağlık-güvenlik-iletişim-çevre vb. yönetim sistemleri)

-          Yeni nesil kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemlerinin akıllı şehirlere katkısı nedir?

-          Akıllı şehirlerde mobilitenin önemi ve yararı

-          IoT, yapay zeka gibi teknolojilerin akıllı nesil kent anlayışına katkıları

 

 

Dijitalde Siber Güvenlik 4.0 Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

 

Bilişim teknolojilerinin varlığı, sürekliliği ve verimliliği ne denli güvenli olduklarıyla doğru orantılıdır.

Bu güne kadar verinin ve bilginin güvenliğini konuşuyorduk artık hayatımıza siber güvenlik kavramı  hızlıca girmiş ve tepeye yerleşmiş durumda.

 

İş dünyasının temelinde, bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişimin, kullanımın, değiştirilmesinin,  ifşa edilmesinin, ortadan kaldırılmasının, el değiştirmesi ve hasar verilmesi ve tüm bunlara karşı alınacak güvenlik önlemleri konuşuluyorken bugün tüm bu işlemler dijital dünyaya taşınmış durumda.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki siber saldırılara ve tehditlere karşı şirketler henüz yeteri kadar hazır değil. Tehditlerle ilgili ön bilgi toplama, tespit ve analiz etme, tehdite müdahale etme aşamalarında şirketler yetersiz kalıyor.

Günümüzde en büyük bilgi güvenliği tehditleri arasında mobil cihazlar başta olmak üzere şirket çalışanlarının hatası veya ihmali hatta bazen kötüye kullanımı sebebiyle henüz güvenliği kesin olmayan teknolojilere hızlı geçiş ve sosyal medyadaki bilinçsiz kullanımı sayabiliriz. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bu siber tehdit ortamında sürdürülebilir bir siber güvenlik ancak yeni nesil bilgi güvenliği teknolojilerine yatırım yapmakla mümkün olabilir.

Siber Güvenlik 4.0 Teknoloji Platformumuzda dijitalleşen iş yaşamında günümüzü ve gelecekte yeni güvenlik anlayışını ele alacağız.

Konu başlıklarımız;

·       Şirketler ve kurumlar yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı hazırlar mı?

·       Şirketler yeni nesil güvenlik saldırılarına karşı nasıl önlem alabilir?

·       Bilgi güvenliğinden siber güvenlik kavramına geçiş süreci nasıl yaşanıyor; dünyadaki siber güvenlik pazarı hakkında mevcut ve gelecekteki büyüme rakamları nedir?

·       Bilgi güvenliği ve siber güvenlikte güncel tehditler neler, şirketler önceden güvenlik önlemlerini nasıl ve ne şekilde almalı ?

·       Şirketler doğru bir siber güvenlik politikası oluştururken önceliklerden yola çıkarak hangi adımları takip etmeli?

·       IoT, giyilebilir teknolojiler gibi gelişmeler siber güvenlik risklerini ne ölçüde artırıyor; buna karşı ne tür önlemler alınabilir?

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics