Etkinlikler 31 OCAK 2017 / 10:07

Doğu Anadolu 1. Bilişim Buluşması

“Geleceğin Teknolojileri ve İş Dünyası Çözümleri” Ana Teması ve “Bilişim Her Yerde!” sloganıyla 09- 10 Mart 2017 Elazığ Akgün Hotel’de yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşecek olan Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması ile “ Bakanlıklar, Daire Başkanlıkları, Sektörel STK’lar, Ulusal ve Uluslar arası firma ve markalar, Bölgesel Firmalar , Belediyeler, Teknokentler, Üniversiteler, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kurum ve Kuruluşları, Akademik katılım ve diğer sektörün ilgili ve tekil kullanıcılar olmak üzere ciddi bir katılım hedefleniyor.

Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması , Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent, Harput Ajans ve Nilda Ajans birlikteliği ile bölgesel ve ulusal iş dünyası, devlet, siyasiler, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcıları bilişim dünyası profesyonelleriyle buluşturan özelliği, “Geleceğin Teknolojileri ve İş Dünyası Çözümleri” ana teması ve “Bilişim Her Yerde!” sloganı ile 09-10 Mart 2017 tarihlerinde Elazığ Akgün Hotel’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 ilin kapsama alındığı; Bakanlıklar, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Ulusal ve Yerel STK’lar , sektörün önde gelen Ulusal ve Yerel firmalarını bir araya getirerek “İş Birliği, Güç Birliği” ilkesiyle öncelikle bölgeye ve firmalarımıza katma değer oluşturacak iş birliği, yatırım ve konsesyumların  ve bu anlamda sektörel-bölgesel sinerjinin oluşturulmasına katkı sunacak zeminin oluşturulmasının sağlanmasını planlamaktadır.

 

Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması adıyla bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan büyük buluşma, bilişim ve iş dünyasının en iyilerini bir araya getiriyor. Sektörünün ulusal ve yerel güçlü STK’larının, Üniversitelerin ve Teknokentlerin katılım ve destekleri DBB’17 buluşmasını taçlandırmaktadır. “Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması katılımcılarımızdan alacağımız güç ile büyüyerek ve gelişerek ortaya çıkacak sinerji ile yolumuza devam etmek istiyoruz.

 

BÖLGEDE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR

 

Bakanlıklar ve bunlara bağlı ilgili daire başkanlıkları, 10 Sektörel STK, 20ye yakın Üniversite, 8 Teknokent, 30'un üzerinde bölgesel Belediye ve Kamu Kurumu, 250’nin üzerinde bölgesel firma, 50ye yakın ulusal ve uluslararası firma ve marka; bunun yanında sektörel firmalar, akademik katılımlar, öğrenciler ve diğer ilgili katılımlar ile birlikte Kamu/Özel sektör birlikteliği ile ciddi bir organizasyon planlanmıştır. Yaklaşık 1000-1500 arası ciddi bir katılım öngörülen etkinlik, katılım ve kurgu bakımından bölgede sektörel anlamda gerçekleştirelecek ilk büyük  etkinlik olma özelliği taşımaktadır. 2017de 1.sini gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu 1. Bilişim Buluşması etkinliği Doğu ve Güneydoğu olmak üzere önümüzdeki yıllarda her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilecektir.

 

Buluşma Bölgedeki Yatırım ve Sektörel İşbirliklerini Hedefliyor

 

Gerçekleştirilecek ulusal ve sektörel katılımlarla birlikte bölgesel stratejilerin konuşulması, bölgesel ve ulusal bazda ciddi bir katılım ve sinerji hedeflenen etkinlik ile özellikle bölgedeki pazarlama ağını genişletmek isteyen firmaların bölgedeki firma ve kurumsal kullanıcılarla buluşmasını hedeflemektedir. Toplamda 20 ilin kapsama alındığı etkinlik ile ayrıca ciddi bir kamu yatırımı planlanmakta olan bölgede kamu yatırımlarının yönlendirilmesi ve yatırımlardaki teknolojik alt yapının irdelenmesi ve firmaların bu noktada ürün, hizmetlerinin ve yeni teknolojilerinin sunumu hedeflenmiştir. Böylelikle sektörel anlamda firmalar bu organizasyonda yer alarak sektörel konuların konuşulduğu ortamda söz sahibi olacak ve ticari hamleler yakalayabilecektir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics