Etkinlikler 06 MART 2018 / 14:39

Dönüşüm enerjide devleşiyor

Enerji dönüşümü odaklı tartışmalar Avrupa Birliği’nin (AB) öncelikli gündem başlıklarından biri halini alırken, IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) da AB’nin 2030 yılı için yenilenebilir enerji hedeflerini ortaya koyan bir rapor yayınlandı. Avrupa Komisyonu’nun “Tüm Avrupalılar İçin Temiz Enerji” tartışmaları çerçevesinde, Komisyon’un talebi ile hazırlanan rapor AB’nin 2030 yenilenebilir enerji hedeflerini artırması gerektiğinin altını çiziyor. Rapor, 2030 için önerilen yüzde 27’lik yenilenebilir enerji hedefini tutturmak, hatta bunun ötesine geçebilmek için tüm AB ülkeleri, sektörleri ve teknolojileri için uygun maliyetli yenilenebilir enerji seçeneklerini tanımlıyor. IRENA’nın çıkardığı temel sonuca göre AB, yüzde 30’luk enerji verimliliği hedefiyle ve uygun ek maliyetle yenilenebilir enerjinin enerji tüketimindeki payını 2015’teki yüzde 17’den, 2030'da yüzde 34’e çıkarak iki kat artırabilir.

Ancak yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için mevcut planlar ve politikalara bakıldığında, AB’nin izlediği yolun 2030’a kadar yüzde 24’ü gerçekleştirmek olduğu görülüyor. Rapor, yenilenebilir enerjinin hızla yaygınlaştırılması için üç seçenek tanımlıyor. Tüm seçeneklerin tam anlamıyla uygulamaya geçirilmesi durumunda, 2030 yılına kadar yılda tahmini 25 milyar dolar net maliyetten tasarruf elde edileceği öngörülüyor. Yine rapora göre, maliyet/fayda analizindeki tasarruflar, bertaraf edilen sağlık ve çevresel dışsal maliyetlerle birleştirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla yaygınlaştırılması 2030 yılına kadar yılda 52 milyar ile 133 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor.

Rapor, tüm AB üyesi ülkelerin uygun bir maliyetle yenilenebilir enerji potansiyelini artırabileceğinin altını çizerken, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ısınma ve soğutma seçeneklerinin AB’nin bu ek potansiyelinin üçte birinden fazlasını oluşturduğuna işaret ediyor. Ayrıca, AB’nin uzun vadeli ‘karbonsuzlaşma’ hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yenilenebilir enerjiyle çalışan tüm ulaşım seçeneklerine de ihtiyaç duyulacak. AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedeflerini tutturması için elektrikli araçlar dahil tüm yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım seçenekleri, hem ileri teknoloji hem geleneksel bioyakıtlara ihtiyaç da raporda öne çıkıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics