Etkinlikler 26 ŞUBAT 2018 / 13:30

İnsana odaklı yapay zeka, çoklu fayda sağlar

GelecekHane liderliğinde kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Türkiye Yapay Zirvesi” açılış konuşmasını gerçekleştiren GelecekHane’nin kurucusu ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin fikir babası Halil Aksu, Türkiye’nin yapay zeka trenini kaçırmaması gerektiğini hatırlatarak, yapay zekanın Türkiye için önemi ışığında şu üç öneride bulundu:

“İlk olarak, yapay zeka insana odaklanmalı. Madenlere insan yerine robot göndermeliyiz. Zor, yıpratıcı ve rutin işleri otomatikleştirmeli, insanların insanca çalışmalarını sağlamalıyız. Sağlık alanındaki hataları asgariye indirip, insan hayatlarını kurtarmalıyız. İkinci olarak, madem ki teknoloji verimi artırıyor, o zaman insanlar daha rahat ve daha az çalışsın. Başka bir deyişle, verimi yüzde 20 artıralım, Cuma gününü hafta sonu ilan edelim. Üçüncü olarak da Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü kurulsun, multi-disipliner araştırmalar yapılsın, işin standartları belirlensin, eğitim verilsin, ekosistemin gelişimine katkıda bulunsun.”

Seneye, yine 14 Şubat’ta…

IBM ve Google Cloud’un yapay zeka uygulamalarıyla ilgili eğitim verdiği etkinlikte, finans dünyasında yapay zeka, ticaret dünyasında yapay zeka, yapay zeka ve etik, üretim dünyasında yapay zeka gibi konular uzmanlar tarafından ele alındı. Yapay zekanın bireysel ve kurumsal etkileriyle, yapay zeka teknolojisinin geldiği nokta ve gelecekte nereye yol alacağı tartışıldı.

Etkinlikte; uzun vadeli bir gelecek senaryosu paylaşan George Mason Üniversitesi’nden Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tofaş CDO’su Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO’su Ahmet Hasanbeşeoğlu, Migros CIO’su Kerim Tatlıcı ve LCW COO’su Osman Şentürk gibi isimler konuşmacılar arasında yer aldı.  Zirvede IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan ve IBM Orta Avrupa’dan Sorumlu Baş Veri Uzmanı Dr. Eva-Marie Muller-Stuler, finans dünyasındaki yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi verirken, Anadolu Sigorta, İş Bankası, Yapı Kredi ve bir girişim olan Miletos da sektörel deneyimlerini paylaştılar. Etiya’nın sponsorluğunda gerçekleşen panelde ise Türkiye’nin yapay zeka yol haritası tartışıldı. Etiya CEO’su Aslan Doğan’ın konuşmacılar arasında yer aldığı panelde TOBB, TEPAV, TTGV, hukukçu ve yatırımcılar yapay zekanın kamusal ve sivil toplum boyutuna da ışık tutan önemli tespitlerde bulundular ve stratejik öneriler sundular. Etkinliğin ikincisi gelecek yıl yine 14 Şubat’ta, yani Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilecek.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics