Etkinlikler 26 MART 2018 / 11:20

IoT odağında bölgenin merkezi Türkiye olacak

Küresel bazda akıllı sistemler pazarında faaliyet gösteren Tayvan merkezli Advantech, otomasyon distribütörü Alitek Teknoloji’nin yüzde 25’lik hissesini almaya ve Türkiye’deki ilk yerel ofisini hayata geçirmeye karar verdi. İki şirketin Türkiye’nin Endüstriyel IoT alanında geniş iş fırsatları ve pazar potansiyeli barındırdığı konusunda ortak hedeflerle hareket etmesi söz konusu. Bunun yanında, Advantech’le 1999 yılından beri farklı iş ortaklığı yapılarıyla çalışan Alitek Teknoloji ile kurulan bağlar da ulaşılan bu noktada etkili oldu. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında paylaşılan bilgiler ışığında IoT odaklı çalışmalara odaklanıldığı, Afrika ve Orta Asya pazarlarının hedeflendiği üzerinde duruldu. IoT bulut servislerinde dikey pazarlar için akıllı ve çip bazlı çözümler sunmanın IoT stratejisinin temeli olduğuna dikkat çekilirken, kurumsal büyüme stratejisi ‘joint venture yatırımı ile farklı ülkelerde de yayılmak’ olarak tanımlandı. Benzer bir operasyonun Nisan ayında Vietnam’da, yıl içinde de Rusya’da hayata geçirilmesi beklenirken, 2019 yılında hisse devrinin ardından, ‘Advantech Türkiye’ olarak faaliyet gösterileceği vurgulandı.

Bölge için sinerji

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Satış Direktörü Vincent Chang, Advantech’in yabancı ülkelerde yerel şube kurma faaliyetlerinin genellikle üç aşamada gerçekleştiği bilgisini verdi. Buna göre, ilk aşamada direkt kanallar aracılığıyla satış yaparak hedef ülke pazarına giriş yapılıyor, ardından yatırımla ya da ortak girişim yapısıyla yerel ofisin kurulumuna başlanıyor ve Genel Merkez’den kaynak aktarımlarıyla operasyonel yapının oluşumuna destek veriliyor. Son aşamada, kurulan yerel ofisin bağımsız faaliyet gösterebilecek seviyeye getirildiğini vurgulayan Vincent Chang, Advantech’in Türkiye’deki büyüme hedefinin, ülkenin stratejik avantajlarıyla bağlantısına da işaret etti. Chang, “Tüm bu etkenler Endüstri 4.0 için uygun yapıyı oluştururken, Endüstriyel IoT devrimi yardımıyla yeni iş olanakları yaratıyor. Ayrıca Advantech’in Türkiye’deki faaliyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak için de çok önemli” yorumunu yaptı. Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Cem Çelik ise 1999 yılından bugüne ulaşılan noktayı ve hedeflerini şöyle anlattı:

“Alitek, Advantech’in Orta Doğu’daki en büyük kanal partneri olduğu gibi, kamu kurumları ve çokuluslu şirketlerle yakın ilişkiler içerisinde olan sistem bütünleştiricileri ve dağıtım kanallarıyla birlikte geniş bir ağa sahip. Bu iş ortağı ağı, ağırlıklı olarak akıllı trafik ve güvenlik gözetim sistemleri gibi yüksek güvenilirlik ve dayanım isteyen sistemler ile enerji otomasyonu, çokuluslu şirketlerin akıllı fabrikaları ve kamu destekli akıllı şehir projelerine odaklanıyor. Advantech’in dünya genelindeki iş ve pazarlama deneyiminden gelen güçlü yönlerinin Alitek’in geniş iş ortağı ağıyla birleşmesi, iki şirketin de Türkiye ve Orta Doğu’da önemli kazanımlar sağlayacak bir sinerjiye ulaşmasını sağlayacak.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics