Etkinlikler 04 MAYIS 2017 / 16:46

Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi etkinlik konuşmacısı Mustafa Afyonluoğlu

Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi “Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi” ana temasında 25 Nisan 2017, Salı günü İstanbul CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Platformu, 25 Nisan'da CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirdi. Tüm gün süren etkinlikte yapılan sunumlar gösterdi ki, riskler sürekli çeşitleniyor ve bu noktada dinamik, şirketin yapısına ve önceliklerine uygun bir güvenlik politikasını temel alan mimariyi inşa etmek, bu mimariyi de belli dönemlerde değil, sürekli geliştirmek şart. Güvenliği sadece bir birimin işi olarak değil, herkesin misyonu olarak saptamak da bu risk dünyasında gerekli.

Siber Güvenlik, e-Devlet ve e-Yönetişim Kıdemli Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, 'Milli Güvenlik için Siber Güvenlik: Koordinasyon, Kapasite Geliştirme ve Milli Ürünler' sunumu ile yine önemli bilgileri paylaştı. Milli güvenliği detayları ile sunumunda ele alan Mustafa Afyonluoğlu, ulusal siber güvenlik bütçelerine ayrılan payın arttığına dikkat çekti. Kamu ve özel sektörün bu konuda işbirliğinin önemine işaret eden Mustafa Afyonluoğlu, "Güvenlik; güç demek. Kamu ve özel sektörün işbirliği bu nedenle önemli" tespitini paylaştı. Afyonluoğlu'nun da dikkat çektiği gibi, insanlar devasa miktarlarda veri üretiyor, ekonomik değeri de katlanarak büyüyor. Ama yine Afyonluoğlu'nun belirttiği gibi, hayatımızı etkileyen IoT saldırıları da görüyoruz. Bu noktada zayıf halkaları nitelikli insan kaynağı, hatalı konfigürasyonlar ve milli olmayan çözümler olarak sıralayan Mustafa Afyonluoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 

"NATO, siber ortamı 5'inci operasyon noktası olarak belirledi. Bu konuda özel sektör ve kamu işbirliği esas olmalı. Türkiye'de ulusal siber güvenlik politikaları ve önceliklerine baktığımızda, siber güvenliğin tek merkezden yönetimi ve bu merkezde kamu ve özel sektör yönetişiminin kurulması önemli. Siber güvenlik, veri güvenliği, e-devlet uzmanlığı ve mesleki tanımlar geliştirilmeli. Sektör içinde bölgeye açılmak isteyenlere devlet destek vermeli, bölgede büyümeyi hedefleyenler için özel destekler sunulmalı, milli ürünler ulusal politika olarak istisnasız kullanılmalı, kamuda yaygınlaştırma politikaları uygulanmalı, Ar-Ge'de başarılı çalışmaların ürünleştirilmesi desteklenmeli, 1. katman mevcut ürünlerin yanında, 2. katman milli ürünler olmalı ve en az iki milli çözümün yanında bölgesel yayılım hedeflenmeli."

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics