Etkinlikler 19 NİSAN 2017 / 13:45

Siber güvenlik alanında milli çözümler 8 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşulacak

Siber güvenlik alanında milli çözümler 8 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşulacak. BÜSİBER ve BThaber'in katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte "Türkiye'de SOME'ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler" konuşulacak. 8 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesindeki BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ve BTHABER katkılarıyla 08 Mayıs 2017, Pazartesi günü BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Albert Long Hall’da ‘’Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler’’  konferansında Milli Siber Stratejisinde önemli rol oynayan SOME birimleri ve Milli/Yerli üreticileri bir araya geliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürümekte olan BÜSİBER akademik bakış açısıyla kamu siber direncini artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Buradan yola çıkarak, Sanayi ile akademi dünyası milli siber güvenlik teknolojilerini bu platformda konuşacak, önemli veriler ve raporlar ile günümüzü ve geleceğimizi tehdit eden, teknolojinin en önemli noktası ve kırılımı olan bu konuyu gündemin merkezine taşıyacak.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ‘’Ulusal 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi Ve Eylem Planı’’ kapsamında üniversitelere önemli bir rol verilmiştir. Bu yolda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, denetleyici kurumlar, üniversiteler, geliştirici firmaların bir araya gelerek ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması konusunu stratejik amaç olarak esas edinmiştir.

Siber olaylara müdahale ekiplerinin ‘’SOME’’ kurulup işler hale gelmesi ve siber güvenlikte milli çözümler geliştirilmesi siber saldırıların her geçen gün arttığı günümüzde artık kaçınılmaz olmuştur. Siber güvenlik alanında milli yazılımlarımızla güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi,  log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat, siber istihbarat, kötücül yazılım, adli bilişim, bilgi güvenliği süreç, risk ve uyum yönetimi gibi alanlarda yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi stratejik öneme sahiptir.

Bu platform, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BÜSİBER - Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Sİber Güvenlik Merkezi Yöneticisi Sayın Doç. Dr. Bilgin Metin önderliğinde hayata geçiyor.

Etkinlik, 08 Mayıs 2017 tarihinde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Albert Long Hall’da ‘’Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler’’  ana teması ile ulusal siber güvenlik ekosistemine liderlik edecek olup, ardından kamuoyu ile önemli verilerin paylaşılacağı bir değer oluşturuyor.

Kayıt ve program için:

https://siber.boun.edu.tr/tr/milli