Etkinlikler 27 MART 2018 / 09:48

STEM, Türkiye’nin referans noktası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile TÜBİSAD tarafından Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımı ile gerçekleşen etkinlik 16 Mart günü İstanbul’da yapıldı.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Dönüşüm Programı ve yerlileştirme çalışmalarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, önerilerin değerlendirildiği zirvede açılış konuşması yapan Bakan Dr. Faruk Özlü, bilişim devrimi ile şekillenen dünyanın bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükseldiğini belirterek, TÜBİSAD üyelerine büyük görevler düştüğünü söyledi. Özlü, şöyle devam etti:

“Sanayi 4.0 sürecini, her yönüyle kavramak durumundayız. Tüm yeni kavramlar, önümüze aşmamız gereken yepyeni bir eşik koymakta. Bu da Bilişim Devrimi eşiği. Siber güvenlik, eşittir, milli güvenlik. Ülkemizin siber güvenlik harcaması, 340 milyon dolar civarında. Bu harcamadan, yerli ürünlerimizin aldığı pay ise sadece 45 milyon dolar. Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda; bilişim ve siber güvenlik alanında, kimseye bel bağlamadan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Kamunun, şirketlerin, bilişim ve yazılım sektörünün daha fazla proje üretmesi gerek. Bütün sektörlerin, özellikle bilişimden ve yazılımdan beklentileri çok yüksek. Bu beklentileri karşılayacak ortak bir akıl, vizyon ve inançla hareket etmeliyiz. Bizler Bakanlık ve Hükümet olarak, bu eşgüdüm kanallarını sonuna kadar açık tutmaya devam edeceğiz. Bilişimin ve dijital dönüşümün en büyük sermayesi insan. Gençlerimize, dijital değişimi yakalayacakları, katma değeri yüksek beceriler kazandırmak zorundayız. Üniversitelerin ve meslek okullarının; sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilen müfredatlar geliştirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge’yi, inovasyonu, bilişimi ve yazılımı eğitimde önemli bir reform alanı olarak ele alıyoruz. STEM, bizi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi hedefine taşıyacak olan temel referansımız.”

TÜBİSAD’ın politika önerileri net

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise BT’nin her sektörde ve toplumun her alanında radikal değişikliklere yol açtığını, değişime uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatların ortaya çıktığını vurguladı. Karaca şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından 2023 yılında dünyada ilk 10 ülke arasına girmesi için konulan hedeflere göre temsilcisi olduğumuz BT’nin 2016 yılında 94,3 milyar TL olan hacminin, 2023’te 160 milyar dolara ulaşması gerek. Bu hedef doğrultusunda; sektörlerde elde edilmiş başarıların izlenmesi, bunların sürdürülebilmesi ve etkilerinin artırılması için gerekli eylem planlarının hayata geçirilmesi de BT sektöründeki büyümenin başarıya ulaşması için getirilen yeni önerilerin gerçekleştirilmesi kadar önemli. Türkiye bilişim sektörünün mevcut durumu, evrimi, yetenekleri, diğer ülkeler ile karşılaştırmaları, gelişim vizyonu ile ilgili detayları içeren “Türkiye’nin Dijital Ekonomi’ye Dönüşümü” raporunu Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile paylaşmıştık. Rapor bulgularından, 2017 Temmuz’unda gerçekleştirdiğimiz Türkiye için BT Temelli Sanayi Stratejisi çalıştayından, Bilgi ve İletişim Sektörü Gelişmeleri Değerlendirme Anketi’nden yola çıkarak Türkiye’de BT sektörünün büyümesi ve dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için TÜBİSAD olarak politika önerileri geliştirmiş ve sayın bakanımıza sunmuştuk.  Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişi ile yerli üretim ve teknolojilerin geliştirilmesi ancak özel sektör, kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın başlatmış olduğu hamleyi destekliyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics