Etkinlikler 04 NİSAN 2018 / 15:16

Yapısal reformlar hız kesmeden devam etmeli

Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde artırılması için çalışmalar yürüten Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkanı Arda Ermut ile 19 Mart’ta İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde yapısal ve sektörel bazda çözümler, yatırımların kârlılık ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak öneriler ile mevzuat ve uygulama ile ilgili somut aksiyonlar masaya yatırıldı. YASED Başkanı Ahmet Erdem, 2017’de gerçekleşen iktisadi büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için yapısal reformlara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, şöyle devam etti:

“Türkiye, geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Bu büyümede hükümetin ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla aldığı önlemlerin rolü büyük oldu. Büyümenin hızlandırılmasını, istihdamın artırılmasını ve gelir dağılımının iyileştirilmesini amaçlayan desteklerin devam etmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. YASED olarak, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi ve yatırımların verimliliklerinin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”

Standart iş yapma modelleri değişiyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise yatırım iklimini iyileştirmek için çok yakın zamanda meclisten iki kanun geçirdiklerini hatırlatarak, “Uluslararası yatırımcılardan beklentimiz; sanayinin dönüşümü, dijitalleşmesi, yüksek katma değerli üretim, uluslararası alanda elde ettiği know-how, teknoloji birikimini Türkiye’de teknolojik dönüşümü sağlayacak şekilde kullanması. Yapacağınız yatırımlarla bu dönüşümü sağlamada öncü olabilirsiniz. Özellikle imalat sanayi ve enerji alanlarında büyük dönüşüm potansiyeli mevcut” dedi. Türkiye’nin yatırım ortamı üzerinde bir sunum gerçekleştiren Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, “Türkiye, ekonomik kalkınması için uluslararası doğrudan yatırımlara büyük önem vermekte ve yatırım ortamın iyileştirilmesi için reformlara devam edecek” açıklamasını yaptı.  Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ise konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Değişen dünyada yatırımcıların tercihleri ve yatırımlara yönelik inisiyatifleri, yükselen ekonomilerde standart iş yapma modelleri değişiyor. Artık küresel tedarik zincirine dahil olmanın önemi artıyor. Bu yüzden hem uluslararası yatırımcıların hem devletlerin kazanacağı ortamlar yaratılmalı. Kamu-özel ortaklıklar modeli her sektör için önemli imkanlar barındırıyor. Bu yüzden yerelleştirme Türkiye için önemli. Yerelleştirmenin asıl amacı Türkiye’yi bölgesel üretim merkezi haline getirmek. Bu doğrultuda da yerli ve uluslararası şirketler beraber kazanma fırsatını geliştirecek özel ortaklıklar oluşturmalı. Bunu gerçekleştirmek ve Türkiye’deki fırsatları doğru anlatmak için YASED’e önemli görev düşüyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics