Etkinlikler 02 EKİM 2016 / 17:21

Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Kentsel Dönüşüm Teknoloji Platformu 16. Bilişim Zirvesi’nde

Çağdaş kent yaşamı deyince artık akla teknoloji ile yönetilen, iş süreçlerinin dijitalleştiği, vatandaşıyla her an her noktadan temas halinde olan akıllı ve yeni nesil yönetimleri anlıyoruz.

Çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı yeni nesil kentler oluşturmak, aynı zamanda ülke refahını artırmanın anahtarı. Bundan hareketle yerel yönetimlerin, üstlendiği bu önemli rolü en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yenilikçiliğin kent yaşamına akıllı gelecek tasarımıyla entegrasyonunu gerçekleştirmek durumunda.

Gelecek odaklı yeni nesil kentler oluşturmak için teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmak gerekiyor. Mobil teknolojilerden sensör teknolojilerine, fiber internet alyapısından akıllı enerji ağlarına, akıllı ulaşımdan büyük veri ve veri analitiğine, şehir güvenliğinden sağlık temizlik ve çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda akıllı teknolojilerin sihirli dokunuşuna ihtiyaç var.

Dijital gelecek odaklı yeni nesil kent kavramını bu platformda ele alacağız.

 

Konu başlıkları:

-          Kentlerin temel gereksinimleri ve bunları karşılayacak teknoloji yaklaşımları

-          Akıllı kent hizmet bileşenleri (Akıllı enerji-su-ulaşım-trafik-sağlık-güvenlik-iletişim-çevre vb. yönetim sistemleri)

-          Yeni nesil kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemlerinin akıllı şehirlere katkısı nedir?

-          Akıllı şehirlerde mobilitenin önemi ve yararı

-          IoT, yapay zeka gibi teknolojilerin akıllı nesil kent anlayışına katkıları

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics