Etkinlikler 02 MAYIS 2013 / 11:54

Yönetimde kadının rolü konuşuldu

Praesta Türkiye tarafından başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın menti buluşmasında “yönetim kurulu üyesinin rolünü” tartışıldı. Yönetim kurullarının deneyimli isimlerinin, kadın yöneticilerle tecrübelerini paylaştığı toplantıda başarılı bir kurulun birbirini tamamlayan üyelerden oluştuğu vurgulandı.

Türkiye’deki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın menti buluşması AVEA CEO’su Erkan Akdemir’in ev sahipliğinde AVEA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Preasta Türkiye Yönetici Ortağı Hande Yaşargil’in yönettiği ve yönetim kurulu üyesinin rolünün tartışıldığı panelde AVEA CEO’su Erkan Akdemir, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu üyesi Hazım Ellialtı, Avukat Aydoğan Semizer ve Turkven Ortağı ve Yöneticisi Sepin Sinanlıoğlu İnceer konu ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Toplantıda, yönetim kurullarının bu deneyimli isimleri geleceğin yönetim kurulu üyeleri ve başkanları olmaya aday kadın yöneticilere tecrübelerini, öğütlerini ve yönetim kurullarının geleceğine ilişkin görüşlerini aktardılar. Geleceğin yönetim kurulu üyesi adayı mentilerin ilgi ile izledikleri konuşmacılar, yönetim kurullarında görev üstlenecek bir kişide bulunmasında önemli gördükleri özellikleri sıraladılar ve kadın üyelerin de bulunduğu yönetim kurullarının, sadece erkeklerden oluşan kurullara göre farklarını vurguladılar.

“Kadınların olduğu yönetim kurulları daha sakin geçiyor”

AVEA CEO’su Erkan Akdemir ise yönetim kurullarındaki görev dağılımda Yönetim Kurulu Başkanı’nın rolünü gündemi ve kararları belirleyen kişi olarak tanımladı. Üyelerde aranan özellikleri ise “sektör deneyimine sahip olmak veya tamamlayıcı olmak” şeklinde ifade eden Akdemir, farklı seslerin ve birbirlerini destekleyen tamamlayan kişilerin oluşturduğu yönetim kurullarının daha başarılı olacaklarını belirtti. Akdemir "kadınlar yönetim kurulu üyesi de başkanı da olabilir, önemli olan bilgisi ve deneyimi" dedi ve aralarında kadınların da bulunduğu yönetim kurullarında toplantıların daha sakin ve yumuşak geçtiğini ifade etti.

Hazın Ellialtı: “İcracı deneyim çok önemli”

Şölen Çikolata Yönetim Kurulu üyesi Hazım Ellialtı, görüşlerini aktardığı konuşmasında yönetim kurullarında yer almadan önce iyi bir icracı deneyimine sahip olmanın önemine değindi. Sektör deneyiminin ve yönetim kurulunda üstlenilen uzmanlık alanındaki tecrübenin de önemli olduğunu belirten Ellialtı, aralarında kadın üyelerin bulunduğu yönetim kurullarında kuralların ve usullerin daha iyi uygulandığının altını çizdi.

50 yıllık meslek yaşamı boyunca pek çok şirket ve holdingde yönetim kurulu üyeliği yapan hukukçu Aydoğan Semizer ise konuşmasında kadınların aynı anda pek çok alana odaklanma yeteneği olduğunu kariyer, aile, anne olmak gibi farklı işlevleri paralel olarak yürütme becerisine sahip olduklarını belirtti. Semizer, kadınların son 20 yılda iş yaşamında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade etti ve "Yönetim kurullarında yetkin profesyonellere duyulan ihtiyaç giderek artıyor, şirketler gerçek anlamda anonimleştikçe başarılı kadın yöneticiler yönetim kurullarında çok daha fazla yer alacaklardır” dedi.

Turkven Ortağı ve Yöneticisi Sepin Sinanlıoğlu İnceer ise yaptığı konuşmada hemcinsi olduğu mentilere, bulunduğu yönetim kurulu üyelikleri sırasında üstlendiği rolü, uzmanlığın yönetim kurullarına katkı sağlamadaki öneminin altını çizdi. İnceer, "yıllardır yönetim kurullarında fon temsilcisi olarak yer alıyorum, profesyonelce iş yapmak önemli, cinsiyet ikinci planda" dedi.

PRAESTA Türkiye tarafından başlatılan, “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen 40 iş lideri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları için mentorluk yapıyor. Bir yıl boyunca ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelecek olan mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşarak hem yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırmak hem de Türkiye’nin ‘bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzu’nu zenginleştirmek üzere çalışıyorlar.

Programa katılan kadın yöneticiler ise program sayesinde, etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken kariyerlerinde bundan sonra atacakları adımlarda Türkiye’nin en önde gelen işadamlarından, yöneticilerden ya da danışmanlardan rehberlik almış olmanın avantajlarına sahip oluyorlar. Ayrıca mentorları sayesinde kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetim kurulu üyelerinden beklentiler konusunda bilgilerini artırarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını da genişletiyorlar.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics