Dosya Finans ve Bankacılık 09 ŞUBAT 2015 / 07:42

Ezber bozan yaklaşımlara hazır olun

Finans kurumlarının kendilerini yenilemek ve rekabetçi kalabilmek için sürekli olarak yeni teknolojik gelişmeleri takip edip, bunları kendi ortamlarına hızlıca adapte ettiklerini görüyoruz. Hatta bu anlamda sektörün genellikle liderliği ve öncülüğü kimseye kaptırmadığı bir gerçek.

Fakat bir yandan bunun şöyle bir dezavantajına da tanıklık etmekteyiz: Ne yazık ki bu yeni uygulamalar, güncellemeler, ortaya çıkan yeni teknolojiler günümüz siber saldırıların doğal hedefleri oluyorlar. Çünkü bilinmeyen bazı saldırı türlerine karşı savunmasız oluyorlar. Günümüzde siber saldırılar ve gelişmiş kalıcı tehditler (APT) finans sektörünü diğer sektörlere göre çok daha fazla hedef aldıkları için bu duruma özel bir çözüm bulmak ihtiyacı önem kazanmakta.

Palo Alto Networks’ün güvenlik platformu; modern kötücül yazılımlar ve siber ataklarla karşı daha kolay baş edebilme amacına yönelik olarak sıfırdan tasarlanmış bir sistem. Ağ güvenliği alanındaki bu yenilikçi yaklaşımımız, müşteri ağındaki tüm trafik üzerinde tam bir denetim ve kontrol temeline dayanmakta. Bu yaklaşım sayesinde ağ üzerindeki tüm uygulamaların, kullanıcıların ve içeriğin detaylı olarak tespit edilmesi, bu sayede tam anlamıyla kontrolün mümkün hale gelmesi ve bilinmeyen risklerin çok büyük oranda elimine edilmesi sağlanabilmekte.

Yatırımlar devam edecek

Bilişim altyapılarında ihtiyaç duyulan birçok alan bulunmakta. Verinin oluşturulması, saklanması, yedeklenmesi, erişilebilir hale gelmesi ve en önemlisi, efektif bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli yatırımlar yapılmakta ve yapılmaya devam edecek. Veri güvenliği, ağ güvenliği ve siber tehditlere karşı koruma, ATM’lerin güvenliği, veri merkezi güvenliği konularında yatırımlar olmasını bekliyoruz. Özellikle veri merkezlerinde bir dönüşüm olması kaçınılmaz görülmekte. Veri merkezlerinin, sadece internet tarafında ‘perimeter security’ sağlanarak korunamayacağı, veri merkezinin iç trafiğinin de aynı hassasiyetle incelenip sıkı güvenlik politikalarından geçirilmesi gerekliliğinin anlaşılacağı günler çok yakın. Ezber bozan yaklaşımlar ve çözümlerle karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

Finans sektöründe, müşterilerin finansal yatırımlarını en verimli bir şekilde değerlendirmesi en temel hedef.  Bunu sağlamak için çeşitli araçlara ihtiyaç var. Bu araçların başında iletişim ve bilgiye ulaşma gelir. İletişim araçları ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bilgiler de dijital ortama taşındı. Bu hem hızlı hem de güvenilir bir erişim ihtiyacını beraberinde getirdi. Bilgiye ulaşmada telekom sektörünün sunduğu hizmetler sonucunda hem telekom tarafında hem de finans kurumlarının kendi altyapılarında bilgi güvenliğinin sağlanmasını zorunlu hale geldi. Özellikle güvenlik sektörünün gelişiminde finans kurumlarının yatırımları öncülük etmekte.

Palo Alto Networks Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Aydın
ETİKETLER : 1008

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics