Dosya Finans ve Bankacılık 09 ŞUBAT 2015 / 07:43

Küresel bazda liderlik Türk bankalarında

Bugün için BT yatırımlarında gelinen nokta, finans sektörünü Türkiye sınırlarını aşma ve özellikle bölge ülkelerde etkin bir oyuncu olma konusunda da cesaretlendirmekte.

Sektörün yatırım gündeminde önceliği yeni nesil veri merkezleri alıyor. Çünkü gelinen büyüklükler, sistemlerin kritikliği, teknolojideki gelişmeler ve mevcut veri merkezlerinin ömrü dikkate alındığında, finans sektöründe yer alan oyuncular veri merkezi stratejilerini bu dönemde yeniden gözden geçirecek. Bu gözden geçirme sırasında bulut bilişim ve sanallaştırma olanaklarından yararlanma, altyapıyı basitleştirme, bilgi ve sistem güvenliğini artırma başlıklarında pek çok yeni yatırım gündeme gelecek. Bu yatırım kalemlerini teknolojik gelişim ve bankanın kendi iç yatırımları başlığı altında konumlandırabiliriz.

Bir yatırım alanı, müşteri beklentileri doğrultusunda dijital dönüşüm olacak. Özellikle mobil bankacılık ve mobil ödeme, kurumsal süreçlerin sayısal dünyaya uygun hale getirilmesi, büyük verinin işlenmesi ve bilişsel yapay zekâ kullanımına dayalı çözümlerin hazırlanması, biyometriye dayalı tanıma sistemleri tarzında pek çok projede ek yatırım ihtiyaçları gündeme gelecek. Giyilebilir teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bankacılık uygulamalarının akıllı gözlük, akıllı saat gibi cihazlarda daha fazla yer bulmaya başlayacağını söyleyebiliriz.

Bilişim ve iletişimin toplam faydası

Teknolojiyi çok yakından takip ediyor, teknolojinin sunduğu fırsatları düzenli olarak her yıl yenilenen 3 yıllık stratejik planlarımız doğrultusunda müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın önceliklerine göre değerlendiriyoruz. Küresel bazda önce çıkan konular da üç aşağı beş yukarı ülkemizde öne çıkan başlıklarla benzerlik gösteriyor. Şu anda tüm dünyada mobilite, bulut bilişim, dijital dönüşüm ve büyük veriye dayalı inovasyon kavramları öne çıkmış durumda. Giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti gündemde daha fazla yer bulmaya başladı. Yapay zekâya ve akıllı karar destek sistemlerine sahip robotlar ve işletim sistemleri de yakın bir gelecekte önce çıkacak başlıklar olarak göze çarpıyor.

Türkiye, dijital bankacılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Sıkı bir rekabetin yaşandığı ülkemiz bankacılık sektöründe işlemlerin ağrılığı dijital kanallardan gerçekleştirilmekte olup, önümüzdeki 8-10 yıllık dönemde de bu trendin bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Biz Türk bankalarının bu dönemde tüm bu öne çıkan konu başlıklarında küresel bazda liderlik yapabileceğini öngörüyoruz. Hedefimiz bu konuda öncü olmak, üniversite ve reel sektör işbirlikleri ile ilerlemek.

Finans sektörünün bilişim ve telekom gibi sektörlerle yakınlığının en önemli kazancının müşteri davranışlarındaki değişime ve gelişime ayak uydurabilmeleri ve müşterileri gözündeki değerlerini muhafaza edebilmeleri olduğunu söyleyebilirim. Buna verimlilik ve kârlılık da eklenebilir, ama bunların da temelinde finans sektöründe, bilişim ve iletişim sektörünün tüm nimetlerinden yararlanarak çalışan ve müşteri ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması yatmakta.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran

 

 
ETİKETLER : 1008

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics