Dosya Finans ve Bankacılık 09 ŞUBAT 2015 / 07:43

Veriyi etkin yönetebilmek avantaj sağlıyor

BT yatırımları alanında, ülkemizde finans sektörünün oldukça ileride olduğunu söyleyebiliriz. Pazara sunmak zorunda olduğu hizmetler, çözümler ve zorlayıcı rekabet şartları; özellikle dinamik yapısından dolayı finans sektörünü bu yatırımlara zorunlu kılmakta.

Dünyada ve Türkiye’de finans sektörüne yön veren trendler, paralellik arz etmekte. Ülkemizde de finans sektörü özelinde, ‘Yönetişim, Risk ve Uyumluluk’, ‘Operasyonel verimlilik ve modernizasyon projeleri’, ‘Dijital bankacılık ve mobilite’, ‘Kesintisiz müşteri deneyimi özelinde, merkezinde müşteri olan omni-channel uygulamalar’’ ve ‘analitik’ öne çıkan trendler. Yatırımların dağılımı konusunda ise iki temel yaptırım söz konusu. Birincisi kamusal zorunluluklar ve regülasyonlar, ikincisi müşteri beklentileri. Rekabetin zorladığı bir ortamda, geleneksel ve yeni nesil müşterilerin beklentilerine yanıt verebilecek teknolojilerin yatırımları öncelikli hale geliyor.

Sektör verisini etkin yönetebiliyor

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi olarak, veri yönetimi ve analitik uygulamalar alanında günümüz teknolojilerini yakından takip ederek müşterilerimize etkin çözümler sunuyoruz. Çalışmalarımızda özellikle finans sektörünü daha analitik bir hale getirmek üzere hizmet üretiyoruz. Analitik odaklı hale getirmenin temelinde, sektörün verisini etkin olarak yönetebilmesi yer alıyor.

Bizim sürecimiz; liderliğin daha analitik donelere bağlı kararlar vermesini, tüm organizasyonel yapının; insan kaynaklarının ve sistemlerin analitik yetkinliklerini artırmayı, daha çevik ve enformasyon odaklı bir altyapının tüm bu analitik sürece hizmet etmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde, kamusal risk uyum dinamiklerinin ve müşteri beklentilerinin analitik odaklı olmayı zorunlu hale getireceğine şahit olacağız.

Stratejik bir iş ortaklığı

Bahsettiğimiz, ‘Yönetişim, Risk ve Uyumluluk’; ‘Operasyonel verimlilik ve modernizasyon projeleri’, ‘Dijital bankacılık ve mobilite’, ‘Kesintisiz müşteri deneyimi için omni-channel uygulamalar’ ve ‘analitik’ başlıklarındaki ana trendler doğrultusunda, finans sektörü özelinde, dünyada 5 binden fazla organizasyonun güvendiği yazılım şirketi Informatica teknolojileri ile birlikte çözüm sağlıyoruz. Hizmet sunduğumuz alanlar; Veri Yönetişimi, Veri Kalitesi, Ana Veri Yönetimi, Uygulama Konsolidasyonu, Veri Taşıma, Toplam Müşteri İlişkileri, Veri Güvenliği, Dinamik Veri Maskeleme, Test Verisi Yönetimi, Veri Arşivleme. Bu çerçevede, müşterilerimizi, stratejik iş ortağı olarak görüyor, proje süresince ve sonrasında veri yönetimi ve analitik uygulamalar alanında teknoloji ve ihtiyaçlar arasında köprü görevi görüyoruz.

Finans sektörü, dünyada ve ülkemizde, başta perakende ve telekom sektörü olmak üzere diğer sektörlerle de yakın ilişki içinde. Ekosistem oldukça genişlemiş durumda. Bu gelişim, finans sektörünün oyun alanını genişletirken, diğer sektörlere de gelişim fırsatı sunmakta. BT yatırımları alanında lokomotif rolü üstlenen finans sektörü ile aynı dili konuşabilmek ve kesintisiz müşteri deneyimine hizmet etmek amacıyla, perakende ve telekom sektörünün de, ‘hesap merkezli’’ yapıdan ‘müşteri merkezli’’ yapıya geçecek adımları atması beklenmekte. Bu anlamda finans, perakende ve telekom sektörü birlikte hareket edecekler, birbirleri ile olan ilişki zincirinde zaman zaman kanal, zaman zaman iş ortağı olacaklar.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak 
ETİKETLER : 1008