Dosya Finansta Dijital İnovasyon ve Dönüşüm 14 ŞUBAT 2016 / 16:02

E-DÖNÜŞÜM VE DEVLET MOTİVASYON KAYNAĞI

E-devlet olgusu etrafında şekillenen E-dönüşümün öncüsü e-fatura ve türevleri. E-Fatura ve türevleri hem firmalar hem devlet olmak üzere her iki tarafta da, başta kağıt evrak dolaşımını ortadan kaldırarak ciddi kazanımlar yarattı. Bu kazanımlar, özellikle devlet tarafında firmaların kayıp kaçak durumlarını tam anlamıyla kontrol altına almalarını sağlamasıyla devam etti. “Konuya bu yönüyle baktığımızda, itici güç olarak devleti, özellikle de Gelir İdaresi’ni görmek pek tabi” yorumunu yapan 6Kare Satıştan Sorumlu Yönetici Ortağı  Veysel KarslıFinans sektöründe düzenleyici kurum olarak karşımıza Gelir İdaresi çıkıyor. Özellikle e-imza’nın yasal geçerliliğinin kanunlaşması sonrası e-haciz, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-tebligat gibi bu konuda katma değerli servisler üreten öncü kurum Gelirler İdaresi olmuştur. Bununla beraber, Kamu İhale Kurumu da EKAP ile e-dönüşüme katkı sağladı. Fakat aynı etkileri maalesef KEP tarafında hâlâ görememekteyiz. Bunun sebebinin KEP’in finans tarafında yaratacağı faydaların yeterince iyi ortaya konmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Her ne kadar KEP tarafında itici güç olarak Adalet Bakanlığı gözükse de, KEP’in çok geniş spektrumlu olması nedeniyle yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi gözüküyor.”
 
Rekabet giderek kızışıyor
Finans, tüm kurumların ana merkezinde yer aldığı için bu konudaki e-dönüşüm faaliyetleri tüm firmaları ilgilendiriyor. Bu da müşteri odaklı hareket eden tüm firmaların iştahını kabartıyor. “Bunu e-fatura ilk ortaya çıktığındaki entegratör firma sayısı ile şu anki sayıları kıyaslayıp görebiliriz” örneğini veren Karslı’ya göre, özellikle bankaların da olduğunu düşündüğümüzde, bu kadar çok oyuncunun olduğu bir ortamda rekabet kaçınılmaz. “Başlangıçta liralar seviyesinde olan fiyat hesaplama kriterleri, artık kuruşlar seviyesinin altına gerilemiş durumda” diyen Karslı’ya göre, bu fiyatlar artık doygunluğa ulaştığı ve daha aşağıya düşmesi mümkün olmayacağı için firmalar rekabeti güçlendirmek için operasyon maliyetlerini minimize etmeli ve ellerindeki müşterilere katma değerli farklı servisler sunmalı. Karslı, 2016 yılı beklentilerini de şöyle anlattı:
Rekabetin bu denli kızıştığı ortamda biz, kendi müşterilerimize ve e-dönüşüm hizmeti veren sağlayıcı firmaların müşterilerine kağıtsız ortamı teşvik edecek, e-postalarıyla boğuşmalarına gerek bırakmayan katma değerli iş uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu uygulamaları, müşterilerimiz kuruluma gerek duymadan, lisans ücreti ödemeden bulut ortamından anında kullanabilirler.” 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics